Medverka!


Delta i talkån!

Projektet för att få mer arkivmaterial tillgängligt på nätet är ett fantastiskt initiativ och också du kan vara med och befrämja det på många sätt.

Om du känner att det här är något för dig så tveka inte att kontakta oss!

Originalfotografering

Våra volontärer har digitaliserat originalhandlingar i församlingarnas och domsagornas arkiv. Digitaliseringsarbetet har pågått på lansdsarkiv och hos församlingarna. Originalhandlingarna fotograferas för att förbättra tydligheten och läsbarheten. Föreningen har flera kamerautrustningar som vid behov kan flyttas från en plats till en annan. Mer information om får du per e-­post info (at) sukuhistoria.fi. Anvisningar för mm. fil namngivning, innehållsförteckningar och bildöverförning till servern finner du här.

Bli skannare

Du kan delta skanningen då du har en mikrofilmskanner till förfogande. Skannern kan du fråga efter i biblioteken. För närvarande finns det en skannerenhet åtminstone på följande bibliotek: listan på finska. Kontrollera med ditt bibliotek att det är möjligt att lagra de skannade bilderna på ett USB-minne, extern hårddisk eller en CD-skiva. FSHF har fem mikrofilmskanrar och du kan kontrollera möjligheten till utlåning på info (at) sukuhistoria.fi. Mer information om skanningen finns här (på finska).

Utarbeta innehållsförteckningar

Vi söker frivilliga att slutföra innehållsförteckningarna till källmaterialet. Om du känner ett område väl och kan tolka gamla handstilar så är du väl lämpad för detta. Instruktionerna (på finska) finns här.

Bli föreningsaktiv

Vi behöver aktiva medlemmar för att befrämja föreningens verksamhet, exempelvis med att presentera våra projekt på olika evenemang.

Programmerare

Material i vårt projekt förs hela tiden till en databas och de verktyg vi använder är MySQL och Php. Om du är välinsatt i de ovannämnda systemen är du välkommen till att delta.