- Arkistomateriaalin digiointi

Sivu päivitetty

Sshy:n kotisivulle

5. Tallennuslomakkeen täyttäminen

Edellinen sivu

Alkuun

Seuraava sivu
 

Digitoidun materiaalin kuvakohtaiset tiedot laitetaan erilliselle tallennuslomakkeelle (esimerkki täytetystä lomakkeesta). Pyydä omasi sähköpostitse osoitteella info (a) sukuhistoria.fi tai lataa se tästä.

Tallentajanlomake nimetään:

  • tl_paikkakunta_rippikirja_vvvv-vvvv_srk_lähde 
    Esim. tl_rauma_rippikirja_1760-1771_msrk_jk292
  • tl_paikkakunta_syntyneet_vvvv-vvvv_lähde  
    Esim. tl_myrskyla_syntyneet_1760-1790_tk295

Kullekin jaksolle (esim. rippikirja 1740-1760) tehdään oma lomake. Jos lähde (filmirulla/kortti) vaihtuu kesken kirjan jatketaan kirjan tallennusta samalla lomakkeella, mutta merkitään hakasulkeilla kommentti rullan/kortin vaihtumisesta (lisäksi kirjan lähteeksi tulee merkitä kumpikin kirja, esim. JK 235-236 ja tiedostonimen lopussa _jk235-236). Jokainen kuva avataan katselua varten ja lomakkeeseen täytetään kuvan sisältö. Esim. vihityistä mitä ajankohtaa merkinnät koskevat tai rippikirjan sivulta sivun aloittavan kylän ja talon nimi. Näiden tietojen tarkoituksena on auttaa löytämään haetut kuvat helpommin. Kukin voi täyttää ne kykyjensä mukaan, eikä niiden tarvitse olla täydellisiä.

Kuvat nimetään aina ykkösestä alkaen numerojärjestyksessä. Esim. 1.jpg, 2.jpg...

Ylimääräiset kuvat siirretään sitä mukaan kansiosta pois. Nettiin ei viedä tuplakuvia. Vältä kuvan muokkaamista esim. kun käännät kuvan katselua varten, niin sulje se tallentamatta. Kuvan voit nimetä vaikka resurssinhallinan kautta.

  • Ohjelma ja ohjeet kuvien tehokkaaseen nimeämiseen IRFANVIEW

Jos digitoiduista kuvista on vaikea tehdä tl-lomakkeita kuvakoon taikka sivuttain olevan kuvan takia, kuvat voi ensin toimittaa digiarkistoon ja täyttää tallennuslomakkeen nettikuvia lukemalla. Täytäthän kuitenkin tallennuslomakkeen tunnistetiedot, jotta saamme kuvat nopeammin nettiin.

 

Tallennuslomakkeen tunnistetiedot

Tallennuslomakkeella on alussa ns. tunnistetiedot, joiden sisältö on kuvattu seuraavassa.

Tieto Tietosisältö Esimerkki.

Paikkakunta

Paikkakunnan nimi. Esim. Myrskylä / Rauma / Turku

Seurakunta

Seurakunnan nimi. (ei yleensä ole) Esim. Ruukin srk / msrk / ksrk

Kirja

Kirjan nimi. Esim. Rippikirja / Syntyneet / Kuolleet / Lastenkirjat / Vihityt / Väestöluettelo.

Vuodet

Käsiteltävä ajanjakso, muotoa vvvv-vvvv Esim. 1790-1804. Huom. käytä aina kokonaisia vuosia älä lyhennä esim. 1790-99 vaan kirjoita 1790-1799.
Arkistotunniste Arkistotunniste (löytyy arkistolaitoksen sivuilta) Esim. I Aa1:13

Lähde

Lähteen tunniste Esim. Mikrofilmirullan tunniste JK 292 / TK 456, mikrokortin MKo 1-10

Sivut

Kuvattavan kirjan sivut, mikäli niitä on kirjaan merkitty. Muotoa 1-123, 234-345 Esim. 1-245.

Kuvat

Kuvien numerot. Muotoa 1-999. Kuvat numeroidaan aina alkaen numerosta 1 ja siitä eteenpäin yhden numeron välein. Esim. 1-245.

Kommentit

Omia kommentteja varten, mikäli kirjassa on jotain erikoista tai ei ole ollut aivan varma miten olisi joku asia pitänyt merkitä tms. Kommentit tulevat näkyviin verkkosivuille. Esim. tässä kirjassa on liian tuoreita tietoja nettiin laitettavaksi kuvat 45-99 koskevat vuosia 1907-1920.

Digitoijan tunnus

Digitoijan tunnusnumero. Mikäli et ole vielä saanut omaa digitoijan tunnusta, täytä tämä lomake. Jos olet jäsen, jäsennumerosi on digitoijan tunnuksesi.

Päiväys

Päiväys, jolloin tallennuslomake täytettiin. Muotoa pp.kk.vvvv.


Tallennuslomakkeen rivit
 

Tunnistetietojen jälkeen tallennuslomakkeessa on kolme saraketta kuvien sisällön kuvaamiseen:

Tieto Tietosisältö
Kuvanumero Kuvanumero alkaa aina numerosta 1 ja jatkuu siitä nousevasti yhden numeron välein.

Kirjan sivu Kuvattavan kirjan sivunro, mikäli se on kirjaan merkitty. Esim. rippikirjoissa tällä on tärkeä merkitys kun seurataan tietyn henkilön vaiheita rippikirjamerkinnöistä "tuli sivulta 88" ja "meni sivulle 99". Kun sivut on merkitty tallentajalomakkeelle ne tulostuvat myös hakemistosivulle webbiin ja lukijan on helppo löytää etsimänsä sivu nopeasti.

Alkaa Kuvan sisällön kuvaus. Riville kirjoitetaan kuvassa näkyvät sivun alkutiedot. Se voi olla vuosiluku tai esim. rippikirjoissa sivun aloittavan kylän, talon nimi. Muuttokirjoissa voidaan merkitä esim. muuttokirjannumero ja vuosi.  Muut omat tulkinnat kirjataan <> -merkkien väliin. Katso Esim. 4 Kommentit, kuvanumero 9.

 
Esim.1 Syntyneet
Kuvanumero Kirjan sivu Alkaa
1 Kansilehti
2 1805
3 1805
4 1806
 
Esim.2 Rippikirja
Kuvanumero Kirjan sivu Alkaa
1 Kansilehti
2 1 Sorkka, Nya Arvela
3 2 Sorkka, Nya Arvela
4 3 Sorkka, Gamla Arvela
 
Esim.3 Muuttaneet
Kuvanumero Kirjan sivu Alkaa
1 01 1831- sisäänmuuttaneet
2 01 1831- ulosmuuttaneet
3 22 1831- sisäänmuuttaneet


Kommentit

Tallennusvaiheessa voi tulla vastaan myös asioita, joita tallentaja haluaisi kommentoida. Tallennuslomakkeelle voi laittaa oman kommenttinsa kirjaamalla sen tallennuslomakkeen riville ilman kuvanumeroa.
 
Esim.4 Kommentit
Kuvanumero Kirjan sivu Alkaa
1 Kansilehti
2 1 Sorkka, Nya Arvela
3 2 Sorkka, Nya Arvela
4 3 Sorkka, Gamla Arvela
<Tästä välistä näyttäisi puuttuvan sivu 4.>
5 5 Sorkka, Gamla Arvela
6 6 Sorkka, Nikula
7 6 Sorkka, Marcula
<Pappi on ilmeisesti kirjannut vahingossa kaksi kertaa sivun 6.>
8 7 Sorkka, Peldomaa
9 8 <Sorkka,> Knihti
10 9 <Tyhjä sivu>


Tyhjät sivut
Periaatteena on että kaikki sivut kuvataan, näin ollen myös tyhjät sivut. Tyhjät sivut merkitään seuraavin tiedoin; kuvan numero kuten muissakin, Sivun numero, mikäli sivulla se on ja Alkaa/Kylä, talo -sarakkeeseen merkintä <Tyhjä sivu>. Katso Esim.4 kuvanro 10.

 

Huomioitavaa
  • Älä käytä lainausmerkkejä tai puolipisteitä tallennuslomakkeella.
  • Älä käytä erikoisfontteja tai tehostusta (lihavointi, kursiivi, värit) teksteissä, sillä nämä tiedot katoavat kun tiedot viedään nettiin.
  • Muistathan liittää tallennuslomakkeen tunnistetietoineen asianomaiseen kuvakansioon lähettäessäsi kuvia palvelimelle. Tämä helpottaa kuvansiirtoa palvelimelta kuvatietokantaan.

 

 

Copyright © SSHY 2004-2008