Fotografering av originalhandlingar

På FSHFs Digiarkiv (Digiarkisto) finns det i ökande omfattning bilder som har digitaliserats från originala källor. Detta material identifieras genom markeringen AP i bilddatabasens kolumn Källan.

Våra volontärer har fotograferat originalhandlingarna i församlingarnas och domsagornas arkiv. Digitaliseringen är gjord på landsarkiv och i församlingarna. Originalhandlingarna fotograferas för bättre tydlighet samt läsbarhet. Föreningen har flera kamerautrustningar som vid behov kan flyttas från en plats till en annan. Utrustningen består av en digitalkamera med objektiv, en bärbar dator, en extern dataskärm samt ett fotograferingsbord med LED-belysning.

Mer information om får du per e­post info (at) sukuhistoria.fi. Anvisningar för mm. fil namngivning, innehållsförteckningar och bildöverförning till servern finner du här (på finska).

Anvisningar för Canon MKII finns här (på finska).