Bildarkivet


Hjälp

Digitalarkivet (Digiarkisto) är är Finlands Släkthistoriska Förenings bildarkiv, som upprätthålls genom frivilligarbete.

Digitaliserare är släktforskare, som för det mesta digitaliserar sådant material som de är intresserade av. Varje släktforskare kan delta för att producera mer innehåll till arkivet.

Bilderna är mestadels digitaliserade genom inskanning av mikrofilmer och mikrokort. Mikrofilmer av dubbelbilderna har utelämnats. Bildkvaliteten beror bl.a. på mikrofilmens skick, skannerns eller dataanläggningens tekniska egenskaper samt skannarens kompetens och erfarenhet. Under de senaste åren har vi alltmer börjat digitalisera kyrkoarkiv och annat material från originalhandlingar på grund av dessas tydlighet och läsbarhet.

Bilderna bearbetas för att passa databasen (ca 500-1000 kb). Vi rekommenderar en bredbandsanslutning för att använda bilderna. Enligt dataombudsmannens rekommendation är material äldre än 125 år, allmänt tillgängligt i Digitalarkivet. Medlemmarna har dessutom tillgång till bilddatabasen med 100-125-åriga kyrkoarkiv samt statliga dokument (t ex. domböcker och militära källor) samt privata arkiv. För tillfället finns det främst bilder ur kyrkoarkiven. Medlemmar i FSHF har möjlighet att söka efter bilder i databasen enligt bya- eller gårdsnamnet.

För en stor del av materialet finns det innehållsförteckningar, t.ex. om bya- och gårdsnamn i kommunionboken. Tanken har varit att dessa namn skrivits i samma form som i källan och formernas stavning kan variera. Namnformen kan kollas från bilden.

Vem som helst som känner till en viss ort eller kan tolka gamla handstilar kan skicka kompletteringar och rättelser till innehållsförtekningarna med hjälp av formuläret. Innehållsförteckningar till mikrofilmerna är också välkomna. Kontakta oss på info (at) sukuhistoria.fi.

Det kan också vara nyttigt att bekanta sig med Digi-Wiki (på finska), där du kan läsa om eller lägga till information om en viss ort. Se t.ex. Hiitola.