Frågor? Kommentarer?

Detta avsnitt av webbplatsen är avsett för alla som söker mer information om föreningen, vill lämna oss meddelanden eller komma med förslag på nya idéer till vår verksamhet.

Till FAQ har vi samlat de mest populära frågorna. I den här listan kan du föreslå tillägg!

Till forumets gästbok kan du lämna hälsningar och meddelanden. Alla typer av idéer för att förbättra webbplatsen emottar vi gärna.

IRC är ett realtids chatkanal för att hjälpa dig att få den snabbaste anslutningen till föreningens medlemmar. Länksidan är för tillfället på finska. Välkommen till diskussionen!

Digi-WIKI är FSHFs egen "databas" på finska och alla är välkomna att utveckla och utvidga den. Här hittar du information om t.ex. till exempel i olika orter eller länsräkenskaper. Du kan lägga till mer information angående ditt specialområde.

Till släktforskningslänkar har vi samlat digitaliserade källor på nätet samt ett antal genealogiska databaser och andra webbplatser.

Du kan ansluta dig till vår Facebook-grupp, där man bl.a. diskuterar släktforskning och ger tips angående tolkning av handstilar.