Arkivmaterialets digitalisering

Till vår Digiarkiv (Digiarkisto) kan du leverera publiceringsbart arkivmaterial. Det digitaliseras utur mikrofilmer, mikrokort och det ursprungliga materialet. Digitaliseringen sker antingen med en mikrofilmskanner eller en kamerautrustning. Både digitaliseringssätt, deras utrustning/teknik, arbetsfaser, bl.a. om bildöverföringen till servern beskrivs i nedanförde länkar. OBS: Texterna är ännu delvis på finska samt bristfälliga, men de kommer att kompletteras och översättas till svenska i framtiden.


Exempel på mikrofilm av låg kvalitet, samt den ursprungliga kyrkoboken