Tyrvää rippikirja, 1745-1750, MKO415-418

Kuvat 1-100(101)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kansilehti
2   Humaloja
3   Såukoi
4   Lummaja Skyttä, Weto
5   Jartu, Caldila Rijpi
6   Eino, Wataja Reku
7   Hauka
8   Brusi, Pälli
9   Pälli, Isojärfwi Pohi
10   Knuti, Wirri
11   Piuku, Lincki
12   IsoRåicka, Wähäråicka
13   Usikylä Orwola, Priki
14   Puondi, Mulli
15   Caltsila Princka, Lomma
16   Salli, Harsu
17   Råsila, Katinhändä
18   Järfwenpä Satimus, Kucko
19   Pälänen, Stormi
20   Warsi, Myllyharsu
21   Packula, Ikola
22   Ekois Kartano, Rijsika
23   Junnila, Heickilä
24   Nickilä, Jakola
25   Keicko, Mustala
26   Törmä, Kutti
27   Rahkila, Luukala
28   Ollila, Laukula Ingi
29   Sotka, Lippu
30   Holpi, Teinilä
31   Tussu, Kårcki
32   Äijälä, Nurcki
33   Ifwari, Haunia
34   Katara, Komero
35   Komero, Pijpa
36   Ketola, Wehmais Huisku
37   Läyky, Willi
38   Nisu, Håuhajerfwi
39   Hannula Apiainen, Kuuka
40   Sammaljoki Kuuti
41   Höyty, Warila Uoti
42   Isa, Säppä
43   Ojansu, Martila
44   Traki, Håppu
45   Tapiala Laurila, Nickilä
46   Tiutu, Låru
47   Koifwula Koifwu, Säppä
48   Råismala Philpala, Pondola
49   Maijala, Nappari
50   Juntila, Tårra
51   Hyrcki, Nändölä
52   Knuti, Tyrfwisby Ryssä
53   Kaisti, Kaisti
54   Finska, Pucki
55   Toifwo, Pakila
56   Pafwila, Soinila Soini
57   Rutika, Uotila
58   Bengtilä, Kaukola Wänni
59   Håhkå, Knapi
60   Saukoi, Jufwela
61   Winkilä Katila, Näppi
62   Kåcki, Rängi
63   Liuhala Knutila, Imbola
64   Erichilä, Säppä
65   Rekola, Nupala Swänni
66   Jatzi, Karhu
67   Teuku, Fadderi
68   Lousaja Perso, Wieras
69   Härmä, Rypä
70   Kalliala Laurila, Jusela
71   Lyöri, Piranen
72   Raufwa, Isosipi
73   Wähäsipi, Isåkäki
74   Wähäkäki, Tassari
75   Kampi, Sarckonen
76   Haro, Måttinen
77   Köpeli, Ruoxamo Jackinen
78   Jarcko, Kålari
79   Puuki, Kahimala
80   Rautajoki, Rautajoki
81   Påusa, Påhiala
82   Wihattula Kåskelo, Kuutila
83   Ingilä, Turri
84   Uotila, Carle
85   Äijälä, Ungerli
86   Hätilä, Hätilä
87   Prästegården
88   Klåckaren
    Sockne-Inhysningar alkavat tästä
89   Humaloja, Såukoi, Lummaja
90   Caldila, Wataja, Isojerwi
91   Usikylä, Caltzila, Järfwenpä, Stormi
92   Warsi, Myllyharsu, Pakula, Ikola
93   Ekois, Laukula
94   Haunia, Katara, Komero, Ketola
95   Wehmais, Håuhajerfwi, Hannula
96   Sammaljoki, Warila, Ojansu, Martila, Tapiala, Låru
97   Koifwula, Roismala, Nändölä, Tyrfwisby, Pafwila & Soinila
98   Kaukola, Winkilä, Liuhala, Nupala
99   Lousaja, Calliala
100   Ruoxamo, Rautajoki, Wihatula

Tyrvää rippikirja, 1745-1750, MKO415-418

Kuvat 1-100(101)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2005