Tyrvää rippikirja, 1693-1693, MKO400-404

Kuvat 1-100(123)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
    Mikrokortti 400
1   Kansi
2   Juramentum ordinandorum
3   Admonitiones. Humaloja
4   Soucoi Soucoi. Soucoi Prihtilä
5   Lummaja Skyttä. Lumaja Weeto
6   Lumaja Jartu. Kaldila Jaco
7   Kaldila Eino eller Colari. Wataja Reeku
8   Wataja Kauppi. Wataja Arfwendila
9   Wataja Prusi. Wataja Pölli
10   Isojerfwi Pohja. Isojerfwi Knuti
11   Isojerfwi Wirri. Isojerfwi Piucku
12   Isojerfwi Lincki. Isojerfwi Roicka
13   Isojerfwi IsoRoicka. Usikylä Orfwoila
14   Usikylä Orfwoila. Usikylä Buondila öde
15   Usikylä Prijki. Usikylä Mulli
16   Kaltzila Princka. Kaltzila Lomma
17   Kaltzila Salli. Kaltzila Harsu
18   Kaltzila Rossila, Katinhändä. Jerfwenpää Satimus
19   Jerfwenpää Kuckoi. Jerfwenpää Petäinen
20   Stormi Stormi. Stormi Warsi
21   Stormi Harsu. Stormi Pacula
22   Stormi Ikola. Ekois Sähxman
23   Ekois Kartano och Pawo. Ekois Rijsicka
24   Ekois Lukola. Ekois Junnila
25   Ekois Nickilä. Ekois Keicko
26   Ekois Törmä. Laucola Ingi
27   Laucola Sotca. Laucola Lippu
28   Laucola Korcki. Laucola Äjälä
29   Laucola Holpi. Laucula Teinilä
30   Laucula Tussu. Laucola Nurcki
    Mikrokortti 401
31   Laucola Ilwari. Leiniälä Haunia
32   Leiniälä Eskola, Jaunio. Leiniälä Kathara
33   Leiniälä Saicka. Komerola Komero
34   Komerola Pijppa. Ketola
35   Wehmais Huisco och Nisu. Wehmais Läycki
36   Wehmais Willi. Houhajerfwi Houha
37   Houhajerfwi Puuska. Hannula Apiainen
38   Hannula Kuuka. Sammaljoki Kuuti
39   Sammaljoki Pertuli och Lusicka. Sammaljoki Höyty
40   Warila Uoti. Warila Isaa
41   Warila Seppä. Warila Ojansuu och Puttu
42   Roismala Wilpala. Roismala Pondola, Majalais
43   Roismala Nappari och Nikkilä. Roismala Juntila
44   Roismala Torra. Roismala Hyrcki
45   Martila Håppu. Martila Martila
46   Martila Traki. Koifwula Låru
47   Koifwula Koifwu. Koifwula Seppä
48   Tapiala Nickilä. Tapiala Heickilä och Tiuttu
49   Tapiala Laurila. Nändöilä Nändö
50   Nändöilä Knuti. Tyrfwis Ryssälä
51   Tyrfwis Kaistila. Tyrfwis Kaistila
52   Tyrfwis Pucki. Tyrfwis Toiwoi
53   Tyrfwis Pakila. Tyrfwis Pawila
54   Soinila Soini. Soinila Ruticka
55   Gudmundila Laurila och Posoi. Gudmundila Äjälä
56   Gudmundila Tammela. Gudmundila Runni
57   Gudmundila Päti. Jamala
58   Hoipola Hoipoi. Hoipola Oskura
59   Hoipola Skyttä. Mielaniemi Huisu
60   Mielaniemi Eskola Mielaniemi Houtu
    Mikrokortti 402
61   Ulfwi Kittilä. Ulfwi Pappila
62   Ulfwi Krapi. Ulfwi Uotila
63   Ulfwi Haucka. Teuckula Mattela
64   Teuckula Såppa. Teuckula Huju
65   Teuckula Hultinen. Kilpjoki Kallo
66   Kilpjoki Kinnari. Kilpjoki Sutari
67   Kilpjoki Tanni. Tahla
68   Rauco. Rauco
69   Moisio. Tormila Haila
70   Tormila Hannu. Meskala Heickilä
71   Meskala Kåpi. Meskala Härila
72   Meskala Putti. Kijka Kånti
73   Kijka Jauhoparta. Kijkanoja Isogesti
74   Kijkanoja Priti. Kijkanoja Pårwari
75   Kijkanoja Wähägesti. Kijkanoja Nappa
76   Kijkanoja coadjutor. Kijkanoja Tuina
77   Skinnarla Pousa. Skinnarla Hannula
78   Skinnarla Mattela. Nevoi Kylwäjä
79   Neuwoi Keroi. Neuwoi Tiucku
80   Newoi Kettu. Wehcacorpi Cathara
81   Wehcacorpi Uotila. Wehcacorpi Setälä
82   Wackala Hituri. Wackala Jacola
83   Wackala Junnila. Wackala Sipilä
84   Ruotzila Herrskap. Ruotzila Landbönder
85   Kickerlä Kinni. Kickerlä Majalais
86   Kijkois. Kikois
87   Hapaniemi Kockoi. Hapaniemi Raapainen
88   Kijmajerfwi Mäkelä. Kijmajerfwi Såppa
89   Kijmajerfwi Pertula. Kijmajerfwi Horckoi
90   Kijmajerfwi Koucku. Kijmajerfwi Siucoi
    Mikrokortti 403
91   Leicku Kånga. Leicku Pietilä
92   Leicku Kimpa. Leicku Prichti
93   Leicku Loiva och Seppä. Leicku Setälä
94   Hyckerlä. Hyckerlä öde
95   Ungerla. Ungerla
96   Riddarla. Riddarla
97   Kaucola Wenni. Kaucola Hohcoi
98   Kaucola Knapi. Kaucola Saucoi
99   Kaucola Juwela. Winckilä Katila
100   Winckilä Näppi. Winckilä Bösti eller Kocki

Tyrvää rippikirja, 1693-1693, MKO400-404

Kuvat 1-100(123)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2005