Korpilahti lastenkirja, 1793-1793, TK438_C

Kuvat 1-95(95)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Korpilax torp, Lewoniemi?, Kattilamäki
2   sama
3   Kaukue?, Paloniemi/Jokela, Hirwimäki/Hirviranda
4   Hirwimäki, Pätiä, Rajamäki
5   Oxniemi, Majalahti?, Tavilambi, Haukivuori, Letku?
6   Ruomäki, Colisewa, Säynetmäki
7   sama
8   Säynetmäki
9   sama
10   Painaja Lepomäki, Hietamäki, Tasaila?
11   sama
12   Jerwiniemi Saxberg, Hette, Soconlax, Pirtilax, Hålla?!
13   Tuohicotanen, Hewonlax, Sombais
14   Saliaho, Pyymäki Rihelä
15   Kåtamäki, Leppäselkä, Kåckola, Niemisjärvi
16   sama
17   Hoikanmäki, Hoicanmäki, Jahkola
18   sama
19   Moxi Ikoisenmäki, Humanmäki?, Jerwenpää
20   sama
21   sama
22   Kiwiniemi, Rimbi
23   Ilola, Kimari Pecka, Warsanwijta
24   sama
25   Tuoresjoki, Pitkälä
26   Ahopeldo, Myllytienhaara, Mändymäki
27   sama
28   Murame, Hietaniemi, Hirfwiwuori, Salmenlax, Metsola?
29   sama
30   Salmis, Pukkila, Nijttuaho, Werconiemi, Kalalax
31   Koskenlax?, Kalaoja, Seppälä, Keskinen
32   Ala Mur, xxx?, Kanganpää, Lylyjärfwi, Pirtiaho, Pihlajamäki
33   sama
34   Ala Mur, Pitkäsilda?, xxx?, Rihimäki, Wuorenlax, Lamaslehto
35   sama
36   Alamurame, Sywänoja, Rajala, Taipale, Ahvenlambi, Walkonsuo, Hincka
37   sama
38   Haukanmaa?, Ylävääräjärvi, Wäräjärwi, Härkäjärvi
39   sama
40   Pellonpää?, Wiljanperä, Lackinoro?, Westerkulla
41   sama
42   Huovinsilda?, Punamäki, Myllyporti, Mäkipeldo
43   Myllymäki, Joensuu? Appelroth, Sammalniemi
44   Uitime?
45   Naralax?, Ruppa, Heinosmaa, Suomaki
46   sama
47   Maso, Ahola, Heinosniemi, Sammalniemi, Samuelinaho, Lepotöyry
48   sama
49   Kerckis?, Saviaho, Anttila, Vääräjerwi
50   Wääräjerwi, Luhtaranda, Nisula Randala, Rihiaho
51   sama
52   sama
53   Rutalax Ahola, Sinimäki?, Kaijantakanen, Koskenniska, xxjoki
54   sama
55   sama
56   Järnäxxx?, Humalaniemi, Kiwiaho
57   Seppälä, Etelälax, Rihijärvi, Kotanen
58   sama
59   sama
60   sama
61   Niemelä, Lautalax?, Heinäaho
62   sama
63   Vihijervi?, Noromäki
64   sama
65   Rutapohja/Päiväcunda, Noromäki, Savikangas, Sijcataipale
66   Rawio, Ojujoki
67   Ravioja, Punasilta
68   sama
69   Tystlambi, Ylätystjoki
70   Alatystjoki, Hongisto, Kanganpä, Sipilä
71   sama
72   sama
73   sama
74   Jokela, Wilhuniemi,
75   Marioniemi, Heinisuo
76   Ilomaa, Lautasilda
77   Kylmäoja, Syvälax, Rutana
78   sama
79   Taipale, Likola
80   Putkilax, Islambi, Leppälax
81   Putkilax, Hirola, Säynätjervi
82   Putkilax, Couhinsalo?/Autioniemi Liljeroos, Warma Fors
83   Putkilax, Huujoki, Torroniemi, Halliala
84   sama
85   sama
86   Putkilax, Torroniemi, Mattila
87   Putkilax, Mattila, Hujervi
88   Putkilax, Repola, Reina
89   sama
90   Putkilax, Koiwunsalmi, Käenniemi
91   sama
92   Kanganperä, Welho, Myllylä
93   Murame Taipale, Härkäjerfwi, Kangasjerfwi, Hangamäki, Welho
94   Colisewa, Salavamaki, Pihlajanmäki, Salawajärfwi?, Ylönlambi Ström
95   sama ja repeytyneen sivun kääntöpuoli!

Korpilahti lastenkirja, 1793-1793, TK438_C

Kuvat 1-95(95)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005