Teerijärven sukuja: SVARTSJÖ,HÄSTBACKA,WIDJESKOG

Kohteesta SshyWiki
Versio hetkellä 3. heinäkuuta 2010 kello 12.09 – tehnyt Tommypohjanen (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Teerijärven sukuja: SVARTSJÖ,HÄSTBACKA,WIDJESKOG

SVARTSJÖ suku,Teerijärvi

SVARTSJÖ Olof*1560-*Teerijärvi lapsia: SVARTSJÖ Lars*1590-*Teerijärvi puoliso VIRKKALA 96,Carin*1600-†13.6.1697 lapsia: SVARTSJÖ 44,Carin*1620-†1665*Teerijärvi†Veteli puoliso TORPPA 86,Gabriel Oloffsson*1609-†(25.3.)1697


HÄSTBACKA suku,Teerijärvi

HÄSTBACKA Mogns Clemetsson*1505*Teerijärvi,nämnd 1564-71 lapsia: HÄSTBACKA 79,Ragnfwalld*1530-†1610*Teerijärvi,Hästbacka,hb Rawalls 1590-1607,måg till Oluff Jönsson som brukat samma hemman före honom. puoliso NN Oluffsdotter,jonka isä oli Oluff Jönsson, lapsia: HÄSTBACKA Daniel*1565-†1634(/†26.11.1676?)* ja †Terjärv,Hästbacka,bonde,isäntä 1613-33Ravall,1 1/3 mant., puoliso 34,vaimo*1568-†5.4.1703*Terjärv lapsia: X, 72,Salomon Hästbacka/Skrubbacka*1596-+1669.

HÄSTBACKA/RAVALL 57,Pehr*1595-†x.7.1653†dog efter att ha blivit slagen av (Per Michelsson i Åminne),* ja †Terjärv,Hästbacka,bonde,isäntä 1637-58Ravall1,1/2 mant. puoliso Margeta Andersdotter*1598-* ja †Terjärv, lapsia: Sara*1615, 52,Daniel*1620†1673bonde&1643, 55,Anders*1623-+1679bonde, X, 76,Per*1626-+26.12.1703bonde&,Ravalssin isäntä, Matts*1627.

HÄSTBACKA 112,Anna*1626-†4.1.1739*Terjärv,Hästbacka>Veteli puoliso HÄSTBACKA 82,Matts*1626-†10.10.1709


HÄSTBACKA suku,Teerijärvi

HÄSTBACKA 65,Matts Persson*1560-†1626*Terjärv,bonde puoliso Maria*1575(*Karleby),jonka isä oli ( l. HÄSTBACKA) Olof Olofsson*1540(*Karleby)Terjärv,bonde. lapsia: HÄSTBACKA 50,Lars*1603-†1654Terjärv,bonde puoliso NN Larsdotter*1605- lapsia: HÄSTBACKA 82,Matts*1626-†10.10.1709* ja †Terjärv,*Hästbacka,bonde,talollinen puoliso HÄSTBACKA 112,Anna*1626-†4.1.1739 puoliso lapsia: 52,Malin*1645-+1698&, Maria*1695-, Jakob*1660, X.

HÄSTBACKA 32,Margeta*1664-†11.4.1697Veteli,&19.4.1679 puoliso SALO 81,Laars*5.8.1660-†30.4.1742


Lisätietoja: Ragvald Månsson Hästbacka 91. (Barn 14528). Ragvald Månsson (Monsson) Hästbacka [84]. Rafwal Månsson Hästbacka 91. Rawall (Ragnvald) Monsson Hästbacka 91. Rafvald Månsson Hästbacka. Född 1540 i Terjärv i Hästbacka. Född Nämnd i mantalslängden 1583 i Terjärv i Hästbacka [85]. Husbonde från 1590 till 1607 i Terjärv i Hästbacka [86]. S. 17 Mantalslängden från år 1583: Rawall (Ragnvald) Monsson i Hestbacken med 27 spannland. Från Rawall eller Rawald kan man senare, generation efter generation följa hans ättlingar i Hästbackabyn.

  Enligt lektor Pentti Teno i Jyväskylä är Ragvald Månsson (Monsson) måg till den Oluff Jönsson som före honom hade brukat samma hemman. Harri Walli har i en utredning förmodat att Ragval Månssons far skulle vara Måns Clementsson nämnd 1564-1571.
  s. 20 Silverskattelängden av år 1571 Terffwierffwi:
                           Silver mk Koppar lod Kor Ung bosk. Får Häst Svin Silverskatt mark
  Mogns Clementsson     -       5 mk      7   1        8   1          9 mk
     Oleff Jönsson           5 lod   12½ mk   12   3       16   2   1     16 mk
  s. 28 Ragvald Månssons gård torde ha varit i Djöstas-trakten.
  Ragvald Månsson hade enligt 1606 års mantalslängd 29 spannland odlad jord och 15 kor.
  År 1610 synes Ragvald Månsson ha avlidit och han efterträdes i de olika längderna av sonen Daniel Ragvaldsson. Denne var förmodligen en betrodd man, enär han redan 1611, tillsammans med ett par andra bönder från socknen, gjorde en uppvaktning hos kungen Karl IX i Stockholm, i en tvist om Öja bornas skyldighet att erlägga skatt till den nybildade socknen Kronoby. (ES 843). Ärendet avgjordes först den 30 juni 1617 då Gustav Adolf II gav sitt utslag. Tvisten gällde Öjabornas ovillighet att gå i Kronoby kyrka, dit 26 rökar överförts i samband med Kronoby sockens bildande, och ovilja att erlägga skatt till den nya socknen. Konungen ansåg att de bör ha rätt att som tidigare besöka sin sockenkyrka i Karleby även om de eljest hörde till Kronoby. Efter detta talade man om att de med kroppen hörde till Kronoby men med själen till Karleby.!
  s. 36 Ragvald Månsson nämnes i ML 1583-1608.

Hästbacka-bönder under 1600 talet. Av de handlingar som belyser bosättningen inom Terjärv,och den del som på 1580 talet begynte kallas Hestbacken,framgår att det redan 1547 fanns två hemman i byn. Från ca 1565 delades det ena av dessa så att det fanns tre bönder i byn .från 1560 talet tillkommer en brukare i Kolam och från slutet av århundradet även en på Emmet. Det finns inte några kartor från denna tid,som anger var bosättningen eller gårdarna fanns.Det är först långt senare,eller i slutet av 1600 talet som Lohms karta tillkom. Även om det är långt ifrån säkert,torde hemmanens gårdsbyggnader i byn förutom rior ha funnits på norra sidan av ån,.Vill man försöka att exakt ange gårdarnas placering,torde Ragvald Månssons gård ha varit i Djöstas trakten,.Matz Perssons i Nybondas-Warg, trakten (Smedjebacka )och det tredje hemmanet med Matts Bryggare som ägare,längst i nordväst, sannolikt Forsbacka.Boplatsen kan dock ha varit i Heimbacka -trakten,då där antecknats om någon gammal tomt.Alla hemmanen i byn kallades Hästbacka ,för enkelhetens skull benämndes de i A ) B ) C ). Därmed inte sagt att hemman A) skulle vara äldre än hemman B ).Byns befolkning vid 1600 talets ingång kan kanske ha utgjort 10-> 15 personer i dessa tre rökar.(gårdar) I början Av 1600-talet mantalssattes hemmanen.Hemmanen i Hästbacka by erhöll följande mantalstal: Hemman A ) 1.1/2 mantal, B ) 1 mtl, hemman C ) 1 mantal.Detta ger vid hande att de var förhållandevis stora,eller betydligt över medeltalet.Ägaren till hemman C ) som torde ha varit hemma från annan ort,och synbarligen affärsman,ty han bodde inte i något skede på gården, och höll inga husdjur. Däremot hade de båda övriga äharna många husdjur, Ragvald Månsson hade år 1606, 29 spannland odlad jord och 15 kor, medan Matts Persson på hemman B ) hade 36 1/2 spannland och hela 19 kor. Ett spannland kan kanske ha omfattaten något mindre areal än ett än ett tunnland ,som senare blev vanligaste måttet på en arealyta jämte kappland. År 1607 anges Anders Bryggares 16 spannland som öde likaså 1608. Daniel Ragvaldsson Hästbacka [83]. (Barn 7264, Far 29056). ? 91. Daniel Ragnvaldsson ? 91. Daniel Rafwaldsson Hästbacka 91. Född 1565 i Terjärv i Hästbacka 91. Född i Terjärv i Hästbacka 91. Bonde i Terjärv i Hästbacka 91

  s. 29 Daniel Ragvaldsson hade enligt en boskapsinventering år 1622: 2 hästar, 1 stod, 1 fåla, 1 oxe, 2 tiur, 23 koor, 3 qvigor, 2 ung nööt, 30 fåår och 20 ung fåår.
  Under 1630-talet blir de båda större hemmanen i byn klassade som s.k. ryttarhemman. Det innebar att de skulle tillhandahålla kronan en häst och ryttare, att draga ut i krig. … Enligt en annan anteckning framgår att Per Danielsson, som 1634 efterträder Daniel Ragvaldsson som HB på Hästbacka redan 1629, skulle ha utsetts till kneckt, men legde för sig en ersättare, Anders Ersson (Erich Michelsson enl. s. 34) från Karleby marken.

Plock ur byns historia sammanställd av Helge Smedjebacka och byforskningsgruppen.

     Utgivare: Hästbacka Byahemsförening r.f., oktober 1995. ISBN 952-90-7194-9 91. Anteck. som HB i M: längden för åren 1609-> 1633. Tidigare sammanstälda uppgifter om Rafvald Månsson Hästbacka ,har kompletterats med i Karlebynejden N: 29 ingående sammanställning av Husbönder på Hästbacka i Terjärvi 1590->1608, av Bengt Forss, Hans-Erik Krokfors och Reijo Ojala. arbetet utförts hösten 1997. ändringen gjorts juni 1998. I husbondeförteckningen gjorda hänvisningar till lånat, matrial upprepas inte 60. Död i Terjärv?.

Per Danielsson Ravall. Upprepning. (Barn , 7271, 3632, Far 14528, Mor 14529). Hästbacka. Född 1595 i Terjärv i Hästbacka. Bonde i Terjärv i Hästbacka på Ravall. Dog efter att ha blivet slagen av Per Michelson i Åminne.

  I mitten av 1600 talet fanns det 2 hemman i Hästbacka by a-.b , Per Danielsson äger och brukar hemmanet a,när han dör 1653 efter att ha blivit misshandlad ,blir den äldste Daniel husbonde för åren 1654-> 1668,medan Anders och Per är medbönder, seden och skattesystemet förutsatte att man tillämpade storfamiljsystemet. När Daniel dör är hans son Daniel Danielsson inte myndig utan farbröderna Anders och Per delar på hemmanet och blir bönder båda. Daniel Danielsson får först efter rättens beslut del av sin faders hemman.Daniel får Svartas 1/4 dels mtl hemman som sitt. Död 1653 i Terjärv i Hästbacka.

WIDJESKOG suku,Teerijärvi

Olof lapsia: Jakob,bor 1613 vid Kortjärvi,första bebyggare på Kortjärvi

WIDJESKOG 86,Hans*1602-/1607-†1689bonde,bor 1623 Terjärv,Kortjärvi by,Småbönders,Vidjeskog,första bebyggare på Vidjeskog,Hans och brodern Jakob var bland de första bebyggarna vid de stora ödemarkerna vid Rekijärvi,Kortjärvi och högre upp. puoliso 83,Anna Olofsdotter*1615-†21.2.1699 lapsia: WIDJESKOG 50,Jacob*1645/1653-†5.3.1704Terjärv,skattebonde,vävy puoliso WIDJESKOG Carin,jonka isä oli WIDJESKOG Hans Olofsson*1613-(/*1620-)Karleby socken>1617Terjärv,husbonde,kom som styvson åt (Michel Olson). lapsia: X, Matts*1699=ende sonen,1714 bortförd av ryssarna.

WIDJESKOG 92,Brita*x.2.1672-†2.12.1764* ja †Teerijärvi puoliso WIDJESKOG 73,Johan Johansson*x.12.1666/x.1.1667-†22.3/22.11.1741*Teerijärvi,bonde,måg,&e.1701 lapsia: X, Liisa+1742/+1744Esse&, 95,Wendela*8.12.1701-+14.2.1797+ålderdom,1&30.11.1727,2&17.4.1743, 44,Brita*9.7.1707-+8.1.1752&29.9.1728, 57,Anders*3.12.1713-+17.11.1771+bröstsj.,bd.,&23.11.1736, Kierstin&.

WIDJESKOG 42,Anna*12.12/15.12.1699-†(6.1.)1742†(begr.) i kgd*Teerijärvi,&29.12.1723 puoliso KAUPPINEN 78,Gustaff*6.1.1684-†27.3.1762


http://web.telia.com/~u72802835/tommypohjasensukujuuret.htm

Sähköposti:

x-internet@hotmail.com