- Arkistomateriaalin digiointi

Sivu päivitetty

Sshy:n kotisivulle

Kuvien skannaaminen Canonin CapturePerfectillä

Edellinen sivu

Alkuun

Seuraava sivu

Ohjelma käynnistetään yleensä työpöydältä löytyvällä pikakuvakkeella. Mikrofilmiskannerin vieressä on yleensä ohjeet CapturePerfectin käynnistämistä varten. Tarvittaessa pyydä apua kirjaston henkilökunnalta. Skannaamisen perusteet ovat samat kuin edellisellä sivulla, siksi niitä ei ole tässä toistettu. Pääset niihin ylhäällä olevasta vasemmalle osoittavasta nuolesta. Alla keskitytään lähinnä CapturePerfectin asetusten esittelemiseen.

Aluksi valitaan työkalurivistä File-valikko:

Valikko

Skannerin asetuksia pääsee säätämään vaihtoehdosta Setting Scanner...

Asetukset

Valitse Mode-kohtaan 256-level Gray. Tämä tekee skannatuista kuvista harmaasävysiä. Ilman tätä valintaa et voi skannata kuvia jpg-muotoon!

Paper Size -kohdassa suositellaan A4-kokoa. Jos rippikirjan kuvat ovat kuitenkin liian suuria mahtuakseen A4-skannausalueelle, voi kooksi valita myös Scanner's Maximum. Tiettyjä mikrofilmattuja kirjoja ei saa skannattua aukeamittain kuin vain 7x-linssillä, jota kaikissa kirjastoissa ei ole. Tällöin kirja täytyy kuvata sivuttain.

Dots per inch -kohdassa suositellaan tarkkuutta 400 dpi. Jos filmi on huonokuntoinen tai digitoitava kirja on muuten vaikeasti luettavissa, kannattaa tarkkuutta suurentaa. Muista kuitenkin, että tarkkuuden nostaminen suurentaa myös tiedostokokoa ja kasvattaa skannausaikaa.

Brightness-kohdassa säädetään digitoidun kuvan valoisuutta. Monelle filmille Brightness Auto säätää valoisuuden sopivaksi. Jos näin ei käy, joudut poistamaan valinnan tästä kohdasta ja säätää valoisuuden manuaalisesti vierittämällä palkkia oikealle tai vasemmalle, riippuen siitä tarvitseeko kuvasta tehdä valoisampi (oikealle) vai tummempi (vasemmalle).

Muut valinnat kannattaa jättää tyhjäksi.

Kun nämä perusvalinnat on kohdallaan, tehdään koeskannaus. Tämä tapahtuu File-valikon vaihtoehdosta Scan to page. Kone skannaa kuvan ruudulle, josta sitä pääsee tarkastelemaan. Huomioitavia kohteita: valoisuus, kuvan tarkkuus, koko aukeaman näkyminen kuvassa, mustat reunat kuvan ympärillä. Valoisuutta säädetään edellä mainistusta Brightness-palkista. Tarkkuutta pääsee muuttamaan kauko-ohjaimen (tai manuaalisessa koneessa linssin) säätöjen kautta. Aukeaman näkymistä kuvassa voi parantaa zoomaamalla kuvaa (ja mahdollisesti vaihtamalla linssiä pienempään), mustien reunojen poisto onnistuu samalla tavalla ainakin osasta kuvaa. Mustien reunojen poistamisessa auttaa myös asetusten (yllä) Area... -napin alta löytyvät asetukset:

Alueen asetukset   

Area -kohdasta löytyy kuvan rajaamiselle tärkeät StartX ja StartY. Oletuksena kummassakin kohdassa on 0. Tämä tarkoittaa, että kone aloittaa skannaamaan näytön reunoista alkaen. StartX säätää vaakasuoraa (X-akselin) aloituskohtaa ja StartY pystysuoraa (Y-akseli). Koska kuva on käännettynä kyljelleen, saa sen yleensä zoomattua niin, että mustaa reunaa jää vain aukeaman oikeaan ja vasempaa reunaan. Jos StartY -kohtaan laittaakin arvoksi 2, alkaa skannaus 2 tuuman päästä näytön reunasta (taikka senttimetrin, asetuksista riippuen). Filmillä olevaa kuvaa liikuttamalla ja X- ja Y- arvoja muuttamalla pitäisi löytyä sellaiset asetukset, joilla kuvaan jää mahdollisimman vähän mustaa reunaa. Mustan reunan minimoiminen pienentää kuvan kokoa huomattavasti. Muista tehdä jokaisen säädön jälkeen taas koeskannaus, että löydät sinulle sopivat asetukset.

Filmillä oleva kuva saattaa olla joko positiivina taikka negatiivina. Kuva kannattaa digitoida niin, että se on tiedostossa positiivina. Filmin tyypin valitseminen onnistuu asetusten More...-napin alka löytyvistä laajennetuista asetuksista.

Filmityypin valinta

Jos kuvassa on mustaa valkoisella pohjalla, valitaan Positive. Tämä säilyttää tallennettavan kuvan positiivina. Jos taas kuvassa on valkoista mustalla pohjalla, valitsemalla Negative tallennettava kuva muunnetaan negatiivista positiiviksi. N/P Auto antaa koneen päättää itse onko kyseessä positiivi vai negatiivi. Todella haaleissa/tummissa kuvissa se saattaa kuitenkin tehdä väärän valinnan, joten on turvallisempaa valita joko positiivi tai negatiivi. Digitoidut kuvat tallennetaan positiiveina sen takia, että niistä tulee parempilaatuisia ja sen lisäksi ne ovat tiedostoina pienempiä kuin negatiivit.

Edge emphasis -palkista säädetään tallennettavassa kuvassa esiintyvien reunojen (tässä tapauksessa lähinnä tekstin) terävyyttä. Soft tekee reunoista pehmeämpiä, kun taas Sharp tekee niistä teräviä. Vieritä palkkia sellaiseen kohtaan, että kuvan teksi on mahdollisimman helppolukuista.

Muut valinnat kannattaa jälleen kerran jättää tyhjäksi.

Kun kaikki yllä mainitut asetukset on saatu säädettyä sopiviksi, voidaan aloittaa varsinainen digitointi. Huom! Joissain kirjaston skannereissa ajurit on asennettu väärin ja tällöin tehdyt asetukset eivät tallennu. Tässä tapauksessa voi yrittää saada kirjaston atk-tukea auttamaan asiassa. Jos ajureita ei saada kuntoon, tulee asetukset muuttaa käsin ennen jokaista kuvaa tehden digitoinnin erittäin hitaaksi. Vaihtoehtona kannattaa miettiä oman kannettavan tietokoneen käyttöä kirjaston tietokoneen sijaan. Lisätietoja voi kysyä SSHY:n info-osoitteesta.

Digitointi aloitetaan valitsemalla File-valikosta Scan to Batch... ja valitsemalla avautuvista asetuksista tallennuskohde sekä -muoto.

Tallentaminen

Kohde määrittää paikan, jonne digitoidut kuvat tallennetaan. Joissain kirjastoissa käyttäjällä on kirjoitusoikeus kirjaston kovalevylle, jolloin kuvat voidaan tallentaa tietokoneelle ja siirtää sitten sieltä rompulle tai muistitikulle. Jos kirjoitusoikeuksia ei ole täytyy tallennus tehdä suoraan omalle tallennusmedialle. Tätä ei kuitenkaan suositella, koska se hidastaa tallennusta. Kansiot kannattaa luoda etukäteen, niiden tekemisestä on neuvottu enemmän ohjeiden kohdassa 4.

Tiedostonimi määrää itse asiassa vain tiedostonimen alun, joten nimeksi kannattaa antaa 0 (numero, ei kirjain). Tällöin ohjelma numeroi kuvat automaattisesti muotoon 00001, 00002, 00003, jne. Jos digitointi jostain syystä keskeytyy, voi seuraavan kerran samaa kirjaa aloitettaessa valita tiedostonimeksi 1. Tällöin uudet kuvat nimetään muotoon 10001, 10002, 10003, jne. Näin kaikki kuvat pysyvät järjestyksessä ja ne on helppo myöhemmin nimetä uudelleen tallennuslomakkeen vaatimaan muotoon 1, 2, 3, jne.

Scanner Setting -kohdassa pitäisi olla aiemmin määrätyt 256-level Gray ja haluttu Dots per Inch -tarkkuus. Tämän jälkeen voi Tallennusmuoto-kohtaan valita JPEG File (*.jpg). Muista, että jos Image Type on B/W, ei kuvia voi tallentaa jpg.muotoon! Tällöin täytyy valita tif-muoto.

On erittäin tärkeää, ettei Multi-page file ole valittuna! Tämä nimittäin tallentaa kaikki digitoidut kuvat yhdeksi isoksi tif-tiedostoksi.

Save Rotated Image tallentaa kuvan käännettynä. Myöhemmän kuvankäsittelyn kannalta tällä ei ole merkitystä, joten sen voi valita tai jättää valitsematta omien mieltymystensä mukaan.

Ennen Tallenna-napin painamista kannattaa vielä varmistaa, että asetukset on oikein. Napin painaminen aloittaa siis skannauksen ja avaa tämän:

Skannauksen aloitus   

Tässä on puolestaan erittäin tärkeää, ettei Pages to Scan ole valittuna! Tämä määrää ennalta tallennettavien tiedostojen määrän. Jos tässä kohdassa on ruksi ja määränä 1, kone tallentaa vain yhden tiedoston (eli tallentaa aina uuden kuvan edellisen päälle). Muihin asetuksiin ei tässäkään kosketa.

Skannausta jatketaan painamalla Continue Scanning kunnes kaikki yhden kirjan kuvat on digitoitu. Tämän jälkeen skannaus lopetetaan napista Stop Scanning.

Seuraavaa kirjaa aloitettaessa muista vaihtaa Kohde-kansio! Muuten uudet kuvat tallentuvat juuri skannaamasi kirjan kuvien päälle.

 

Copyright © SSHY 2004-2007