Sivu päivitetty SSHY:n kotisivulle

Muuta aineistoa

SSHY:n kuvatietokannassa on kirkonkirjojen lisäksi useita muita sukututkijalle hyödyllisiä lähdesarjoja, joista kerrotaan lyhyesti alempana. Aineistot ovat jäsenten käytettävissä.
Kunnat
Kuntien ja kaupunkien arkistoista on kuvattu erilaisia tutkimuksellisesti kiinnostavia aineistoja, esimerkiksi kuntakokousten, lautakuntien ja koulujen arkistoja. Kuvatut kokonaisuudet voivat vaihdella paikkakunnittain ja ne ovat pääsiallisesti 1860-luvulta 1920-luvulle. Aineisto on käytettävissä kuvatietokannassa. Paikkakuntien koulut on sijoitettu kuvatietokannassa kokonaisuuteen Oppilaitokset. Nämä alkuperäisaineistot säilytetään yleisimmin kunkin kaupungin/kunnan omassa arkistossa.
Läänintilit
Läänintilit sisältävät monia erilaisia luetteloita, jotka kiinnostavat suku- ja muita tutkijoita. Esimerkiksi henkikirjat ovat hyvä apu, kun muista lähteistä ei löydy tietoa.

Henkikirjat
Henkikirjat ovat luetteloja henkirahan maksajista, joihin kuuluivat etupäässä 15-63-vuotiaat. Luetteloja pidettiin 1630-luvun puolivälistä vuoteen 1989, ja suuri osa ennen vuotta 1809 laadituista luetteloista löytyy SSHY:n kuvatietokannasta.
Voudintilit eli vanhempi tilikirjasarja n.1540-1634
Voudintilit sisältävät valtionhallinnon tiliaineistoa 1530-luvun lopulta vuoteen 1634. Voutikunnittain järjestyvänä niihin kuuluu mm. maakirjoja, kymmenys- ja sakkoluetteloita. Tilejä on kuvattu SSHY:n kuvatietokantaan joistakin voutikunnista.
Sotilasasiakirjat
SSHY:n kuvatietokannassa on saatavilla rykmenttien ja komppanioiden aineistoa, varsinkin pääkatselmus-, värväys-, ansio- ja palkkaluetteloita. Aineisto on pääosin 1720-luvun alusta vuoteen 1809, mutta jonkin verran aineistoa on kuvattu myös 1600-luvulta ja autonomian ajalta.
Talonhaltijaluettelot
Talonhaltijaluettelot käsittävät tällä hetkellä Oulun Sukututkimusseuran vapaaehtoisryhmän digitoiman talonhaltijaluettelon, joka käsittää Säräisniemen ja osin myös Utajärven vuosilta 1776-1875. Aineiston koostaja on FT, yliopistonlehtori Matti Enbuske Oulun yliopistosta. Talonhaltijaluetteloita löytyy myös linkeistä Talolliset perheet sekä Hämeen ja Satakunnan talonhaltijat.
Matrikkelit
Matrikkelit sisältävät henkilöhistoriallisesti kiinnostavaa tietoa eri ammattiryhmistä. Tällä hetkellä kuvatietokannan kokoelma sisältää matrikkeleita Valtion Rautateiden henkilöstöstä 1850-luvulta 1920-luvun alkuun. Matrikkeleita on myös joissain muissa kokonaisuuksissa, kuten vankiloiden ja poliisilaitosten aineistoissa.
Piirilääkärit
Piirilääkärien arkistojen varhaisimmat aineistot ovat 1830-luvulta ja ne jatkuvat 1920-luvulle. Niistä on digitoitu kuvatietokantaan mm. rokotuspäiväkirjoja ja synnytysluetteloita.
Oppilaitokset
Oppilaitokset sisältävät mm. seminaarien, oppikoulujen ja ammatillisten oppilaitosten yli sata vuotta vanhoja aineistoja. Täältä löytyvät myös kuntien ja kaupunkien kansakoulut. Lisäksi joissain vankiloissa on ollut omat rippikirjat. Ajallisesti aineisto ulottuu autonomian ajalta 1920-luvun alkuun.
Vankilat ja poliisilaitokset
Tähän kokonaisuuteen on kerätty vankiloiden ja poliisilaitosten henkilöhistoriallisesti kiinnostavia aineistoja autonomian ajalta 1920-luvulle, mm. henkilökunnan matrikkeleita, vankiluetteloita, valokuva-albumeja ja poliisilaitosten ylläpitämiä asukas- ja väestöluetteloita.
Yksityisarkistot
Yksityisarkistoissa on henkilöhistoriallisesti kiinnostavia sukututkimuskokoelmia: mm. laaja J.P. Winterin (1788-1872) kokoama arkisto ja Tampereen varhaisimmat asukkaat sisältävä Jalmari Finnen aineisto.
Maanjako-oikeudet
Maanjako-oikeuksia perustettiin 1760-luvulta alkaen ratkomaan maanhallintaan ja -jakoon liittyviä erimielisyyksiä. Aineistot ulottuvat 1780-luvulta 1910-luvulle.
Lääninhallitukset
Lääninhallituksissa oli kaksi osastoa: lääninkanslia ja lääninkonttori. Niistä digitoidut aineistot sisältävät mm. passiluetteloita, irtolaisten luetteloita ja sakkoluetteloita. Ajallinen jakautuma on 1700-luvulta 1920-luvulle.
Ulkoministeriö
Ulkoministeriön kirjeistö sisältää asiakirjoja ulkomailla kuolleista suomalaisista vuosilta 1918-1950.
Sekalaista
Sekalaista-osioon on tarkoitus koota sukututkijaa kiinnostavaa aineistoa, kuten yksityisarkistoja, päiväkirjoja ja sukututkimuskokoelmia. Jos sinulla on hallussasi digitaalista aineistoa, josta haluaisit muidenkin sukututkijoiden hyötyvän, tai haluaisit sellaista kuvata, ota yhteyttä yhdistykseemme: info (at) sukuhistoria.fi. Otamme myös mielellämme vastaan vinkkejä digitointikohteista.