etusivu | selaa | haku | tietoa sivustosta | yhteystiedot | asetukset | tiedostot | Tulostettava versio
Takaisin

?Nimihakemisto Savon tuomiokirjoihin 1639-1809


Onhan sellainen hakemisto laadittu Käkisalmen läänin osalta 1600-luvun tuomiokirjoista ja asetettu verkkoon kaikkien ulottuville. Voisiko Savostakin saada? Onhan sukututkijoilla ollut ennenkin valtavan laajoja, lähes utopistisia hankkeita. Historiakirjoja on kirjoitettu nykykirjaimistolle 1920-luvulta 1940-luvulle saakka, on HisKi-projekti ja muut digitointiprojektit. Riittäisikö Savon tuomiokirjojen käsittelijöiksi vapaaehtoisia?
Kun Varkauden kaupunginkirjastoon oli hankittu digitaalinen mikrofilmiskanneri, joku ajatuksiltaan lennokas uskalsi lausua suuren haaveen ääneen. Skanneri vaatii rinnalleen vielä tietokoneen. Kirjasto ei pystynyt hankkimaan sellaista. Mistä varaton yhdistys sen saisi? Niin vaan kävi, että jotkut puhetaitoiset osasivat esittää asiansa hyvin, ja yhdistys sai kulttuurilautakunnan ja sukuyhdistysten varoilla 1.100 euroa maksaneen tietokoneen. Sitten tarvittiin jokunen tietokoneohjelma ja monenlaista tietämystä, että nimien tallentaminen kävi mahdolliseksi.
Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 1993, mutta riittävän uskottavuuden aikaansaamiseksi se oli rekisteröitävä, mikä saatiin päätökseen 22.8.2005. Suhteet työvoimaviranomaisiin järjestyivät, niin että ensimmäinen skannaaja aloitti työnsä jo loppukeväästä -05. Savon ja Rautalammin alueen tuomiokirjat on skannattu, yhteensä 175 mikrofilmirullaa. Skannaamisurakka saatiin päätökseen alkuvuodesta -09.
Hankkeesta on alettu kertoa toisille sukututkijoille ensin Mikkelissä keväällä -05, sitten Kuopiossa ja Iisalmessa keväällä -06, Joensuussa talvella -07 ja Savonlinnassa syksyllä -07, ja tarkoituksena on käydä maaliskuussa -10 vielä Pieksämäellä. Myös yhdistyksen kotisivuilla hankkeesta informoidaan. Valtakunnallisilla päivillä hanketta on esitelty ensin Helsingin Karjala-talossa lokakuussa -07, sitten Vantaan päivillä lokakuussa -08 ja -09. Vantaalla solmittiin 10.10.-09 Varkauden paikallisyhdistyksen ja SSHY:n kesken sopimus, jonka perusteella digitaaliseen muotoon skannattuja tuomiokirjojen sivuja voidaan ruveta syöttämään sivuille, jotka avautuvat SSHY:n jäsenille, ja varsinainen nimihakemisto saadaan kaikille avoimelle puolelle.
Nimien poimiminen tuomiokirjateksteistä edellyttää vanhan käsialan lukemisen taitoa ja on muutenkin tarkkuutta vaativaa, melko hidasta työtä. Kuitenkin nimiä on alkanut kertyä melko ilahduttavasti. Vuoden 2006 lopussa nimet oli poimittu 400 sivulta, -07 lopussa 1.200 sivulta, -08 lopussa 5.000 sivulta ja marraskuun -09 lopussa 7.200 sivulta. Lähiaikoina aletaan syöttää SSHY:n sivuille sellaisia käräjäpöytäkirjoja, joista nimet on poimittu, ja tämän talvikauden aikana on tarkoitus asettaa näkyville myös ensimmäiset erät poimituista nimistä.
Nimien poimijaksi aikova saa näkyviin yhdistyksen kotisivulta luettelon, jossa mainitaan, miltä vuodelta ja minkänimisestä käräjäkunnasta on käräjäpöytäkirjoja säilynyt ja mikrofilmattu. Toisekseen hän saa näkyviin luettelon niistä vuosista ja alueista, joilta nimet on jo poimittu, ja näin hän voi suunnata oman mielenkiintonsa työstämättömiin aikoihin ja alueisiin. Mukaan on otettu myös lainhuudatus- ja perukirja-aineistoa, koska niistä löytyy sukututkijaa kiinnostavia yksityiskohtia. Eniten nimiä on kertynyt Iisalmen, Kuopion, Leppävirran ja Rantasalmen käräjäkunnista sekä Säämingin ja Kerimäen alueelta.
Tuomiokirjateksteistä poimitaan systemaattisesti kaikki erisnimet: sekä henkilönnimet että paikannimet. Käräjien johdantotekstistä poimitaan tarkasti ohjeessa mainitut tiedot, sillä ne muodostavat kytköksen nimihakemiston ja tuomiokirjatekstin välille. Nimet kirjataan Excel-taulukkoon siinä kirjoitusasussa, joka niillä on tekstissä. Lisäksi nimistä kirjataan sellainen muoto, joka sillä on nykykielessä, esim. Räsäin - Räsänen, Clostarin - Luostarinen. Ilman tätä normaalistettua muotoa hakemiston käyttäminen olisi kovin työlästä. Nimiä poimittaessa otetaan mukaan myös asemaa ja sukulaisuutta ilmaisevat määritteet, esim. bonde, piga, son, mor. Yksityiskohtaisemmat ohjeet nimien poimija saa ilmoittauduttuaan hankkeeseen mukaan.
Nimien poimijaksi pääsee ilmoittamalla nimensä ja yhteystietonsa Reijo Luostariselle, joka jakaa käsiteltävät tekstit, reijo.luostarinen [at] pp.inet.fi ; yhteystiedot näkyvät myös yhdistyksen kotisivulla. Samalla on syytä mainita aika ja alue, jota haluaa työstää. Poimija saa tarkemmat ohjeet työhönsä ja lomakkeen, johon tiedot tallennetaan. Käräjäpöytäkirjan teksti lähetetään yleensä sähköpostin liitteenä tai CD-levynä. Nimet pystyy poimimaan kotonaan oman tietokoneensa ääressä. Kun nimet on poimittu, taulukko palautetaan Reijo Luostariselle, ja poimija saa uuden erän tekstiä.
Sukututkijan unelma alkaa toteutua vähitellen, mutta työtä on edessä vielä tavattoman paljon. Sen vuoksi tarvitaan vapaaehtoisia, jotka voivat luovuttaa kykynsä ja osan ajastaan hankkeen hyväksi.

Varkauden Seudun Sukututkijat r.y.
Veikko Räsänen