Sivu 1/1

Erämaat

Lähetetty: 12.12.2019 10:33
Kirjoittaja Lenni
Vuonna 1552 laaditussa luettelossa hämäläisten eräomistuksista erään Padasjoen talon omistus kuvataan näin:

"Jtem ffan Jach Huus Olef peersson i Stor Heijnos En Mans Eremarck Aronemi Och theer saatt Jach Hans son vppa philppus Olsson Och skall byggia och boo Och dragha Crononens skaatt vtt huad honom på lagt vardher."

Miten tuo En Mans Eremarck pitäisi kääntää? Useiden muiden talojen omistus on kuvattu sanoilla" En Mans friske vattn och ickorne skog", on siis eroteltu kalavesi ja oravanmetsä.

Ja toisena kysymyksenä: mitä tarkoittaa "son vppa"?