Sivu 1/1

Höstmötets beslut

Lähetetty: 17.12.2013 14:21
Kirjoittaja piilahti
Vid FSHFs höstmöte i Sellos bibliotek i Esbo den 14 december deltog 23 medlemmar. Verksamhetsplanen och finansieringsplanen godkändes enligt styrelsens förslag. Anslutnings- och medlemsavgiften samt understödsmedlemsavgiften förblir oförändrade under 2014.

Till styrelsens ordförande valdes Sami Lehtonen från Esbo. Som styrelsemedlemmar omvaldes Eija Liitiäinen (Tammela), Jani Koski (Kalifornien), Lasse Holm (Borgå) och Sari Ahonen (Rimito). Kari Kujansuu ville ge upp arbetet i styrelsen. Veikko Leskelä valdes till verksamhetsgranskare samt Mauri Nieminen och Pekka Valta till viceverksamhetsgranskare.