Oravais

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Orter

Redigeringsmall

Oravais är en ort i landskapet Österbotten som utgjort en självständig kommun och församling, men som numera är en del av Vörå. Namnet på finska är Oravainen.

Uppgifter om kyrkoarkivet

Kyrkböcker

Födda: 1701-1714, 1722-

Döda: 1701-1714, 1723-

Vigda: 1701-1714, 1722-

Kommunionbok:

Luckor i kyrkböckerna

Födda: 1714-1721

Döda: 1714-1722

Historia

Oravais grundades som kapell under Vörå 1676. Det blev moderförsamling 1859, men kyrkoherden tillträdde tjänsten först 1882. År 2011 gick man samman med Vörå.

Invånarantal

2 192 (31.10.2010). Majoriteten (79,5%) talar svenska, 10,5% är finsktalande. På grund av flyktingförläggningen finns också andra språk representerade.

Byar

Karvat, Kimo, Komossa, Oravais, Oxkangar, Österby.

Hemman

Oravais by (kyrkbyn)

1. Karls (Paris) 2. Backa (Carlsbacka) 3. Nybonde 4. Thors 5. Wäst 6. Erckilä 7. Bertils 8. Ropars 9. Seiplax 10. Mårtens 11. Jakobs 12. Knuters 13. Skog (Skogsbyggars) 14. Simons 15. Betlehem 16. Ruths 17. Eskils.

Kimo hemmansnummer före 1830

1. Jacobs 2. Ränks 3. Auras 4. Roukus 5. Mattus 6. Bagg 7. Joupers 8. Back 9. Staffans 10. Pärus 11. Knuts 12. Svedars 13. Mutta 14. Kuckus 15. Gammelgård 16. Kyhras 17. Präst 18. Sigfrids 19. Keskis 20. Sågars 21. Hede 22. Agnisbäck 23. Brännars 24. Komossa 25. Kåcki 26. Kuoppakangas 27. Lillbacka.

Kimo hemmansnummer efter 1830:n (då Komossa avskildes som egen by)

1. Jakobs 2. Roukus 3. Mattus 4. Joupers 5. Back 6. Staffans 7. Pärus 8. Knuters 9. Mutta 10. Söder 11. Gammelgård 12. Kyhr 13. Präst 14. Sigfrids 15. Sågars.

Komossa

1. Röuk 2. Auras 3. Bagge 4. Svedars (Norrkeskis) 5. Keskis (Storkeskis) 6. Hede 7. Agnisbäck 8. Brännars 9. Komossa 10. Kockis 11. Kuoppa 12. Haapa 13. Lillbacka.

Österby

1. Pensar 2. Rausk 3. England.

Karvat

1. Ulvis 2. Marcus (Peth) 3. Rännar 4. Lassus (Bengters) 5. Eurs 6. Kock.

Oxkangar

1. Abrams (Abbus) 2. Antus 3. Sigfrids 4. Ryss 5. Nygård (Fusius) 6. Nissus 7. Lundberg (Skratar) 8. Skeppar.

Husbondeförteckningar

Oravais by 1580 - 1780

Förteckningen bygger främst på mantals- kvarntulls- och tiondelängder från den aktuella tiden. Jordeböckerna från samma tid har även utnyttjats, ehuru dessa många gånger upptar en husbonde som redan lämnat ifrån sig hemmanet eller med döden avgått.

En förteckning av detta slag kan ej göra anspråk på att vara helt tillförlitlig. Svårigheterna vid utarbetandet av förteckningen har bl.a. varit namnlikheter, t.ex. 1623 tre med efternamnet Larsson, 1592 och 1602 stora omkastningar av arealer och ordningsföljd samt 1608 total skattereform då spannlandsuppgifterna försvinner och mantal tas i bruk. - Hemmansnamn togs i bruk Oravais (Vörå) först efter 1652. Tidigare användes blott förnamn och sonnamn såsom Jöns Knutsson. I enstaka fall nyttjades ett binamn såsom Pehr Rutz (1587) vilket senare blir hemmansnamn. Hemmansnumror togs i bruk först 1727.

Husbondens tillträde och frånfälle är ej exakt angivet. Sålunda anges blott vem som var husbonde vissa år, 1563 - 1579, 1580, 1587, 1593- 1599. Tillvägagångssättet är delvis beroende på luckor i källmaterialet. Ifall jordeboken upptar fadern son husbonde och tionde- eller kvarntullslängden anger sonen, då har sonen antecknats som ny husbonde, emedan jordebokens uppgifter ofta är föråldrade.

Öde betyder vanligen att ett hemman ej förmår betala skatt men det kan också innebära att ingen bor där. Ibland anges att grannarna brukar någon del av ödesjorden eller att de slår något av ödeshöet och att de har erlagt skatt härför.

Johannes Betlehem 1976

Parijs 1/2 mtl

1563 - 1585 Lasse Jönsson
1587 - 1634 Thomas Larsson
1635 - 1643 Erik Larsson. Därefter uppgår hemmanet i Carls.

Carls 1 mtl (1643 - 1693 1 1/2 mtl)

1563 - 1579 Ifvar Jönsson
1580 	  Änkan Elin
1587 	  Erich Ifvarsson
1593 - 1599 Jacob Iffvarsson
1600 - 1643 Carll Iffvarsson
1645 - 1670 Carll Carllsson
1671 - 1699 Erich Carllsson
1700 - 1706 Daniel Ersson
1707 - 1708 Isak Mattsson
1709 - 1712 Daniel Gabrielsson
1713 - 1740 Daniel Carlsson
1743 - 1746 Carl Danielsson
1747 - 1783 Erich Carlsson och Simon Carlsson
1784 - 1789 Simon Carlsson och Carl E:son Nygren

Nybonde 1/2 mtl

Del av Carls hemman
1695 - 1698 Gustaf Carlsson
1699 - 1713 Carl Giöstafsson
1723 - 1745 Erik Carlsson
1749 - 1755 Jacob Mårtensson
1760 - 1783 Carl Jacobsson
1784 - 1790 Jacob Carlsson och Eric Carlsson

Carls Backa - Backa 1/2 mtl

Del av Carls hemman
1729 - 1734 Hindrik Danielsson
1749 - 1765 Carl Hindriksson
1769 	  Änkan Brita
1773 - 1789 Gustaf Carlsson

Thors 1/3 mtl

1587 - 1599 Monz Andersson
1600 - 1642 Thomas Mattsson
1643 - 1645 Änkan Lisa
1646 - 1654 Anders Larsson
1661 - 1686 Jonas Andersson
1688 - 1710 Johan Jonasson
1711 - 1713 Hindrik Jonasson
1723 - 1729 Erich Johansson
1730 	  Jacob Thors
1731 - 1758 Erich Johansson och Matts Johansson
1759 - 1789 Johan Mattsson och Jacob Mårtensson

Wäst 1 1/3 mtl

   - 1593 Jacob Monzsson
1599 - 1608 Hustru Barbro
1610 - 1620 Jacob Monzson
1621 - 1625 Mats Jacopsson
1629 - 1654 Bertill Peersson
1663 - 1689 Matts Bertillsson
1690 - 1703 Mårten Mattsson
1704 - 1713 Jacob Mårtensson
1723 - 1743 Johan Mårtensson
1745 - 1749 Mårten Johansson o. Carl Johansson
1750 - 1765 Mårten Eriksson
1769 - 1783 Mårten Johansson och Mårten Ersson

Erkkilä 1 1/4 mtl

   - 1588 Erich Sigfersson
1593 - 1625 Montz Erichsson
1629 - 1641 Morthen Ersson
1642 - 1654 Erich Mårthensson
1663 - 1697 Mårten Erichsson
1698 - 1700 Änkan Margaretha
1701 - 1713 Erik Mårtensson
1723 - 1740 Erich Mårtensson
1743 - 1700 Jacob Eriksson
1769 - 1783 Mårten Jacobsson + bol:män. Jacob och Johan Ersson

Miölckvall 1/2 mtl

1588 	  Anders Larsson
1593 - 1607 Thomas Ambrosiusson
1623 - 1631 Michel Mattsson
1632 - 1639 Nils Peersson
1641 	  Matts Bertillsson. Hemmanet uppgår sannolikt nu i Bertils.

Bertils 3/4 mtl (fr. 1641 1 1/4 mtl)

1580 - 1588 Montz Olofsson
1593 - 1631 Bertill Montzsson
1632 - 1654 Mattss Bertillsson
1663 - 1676 Simon Mickelsson
1677 - 1708 Carl Simonsson
1709 - 1713 Gustaf Carlsson
1723 	  Mickel Bertils
1725 	  Gustaf Carlsson
1726 - 1734 Anders Andersson
1740 - 1745 Anders och Mårten Andersson
1749 - 1750 Mårten och Matts Bertils
1755 	  Erich Bertils
1760 - 1785 Matts och Gustaf Samuelsson

Roopar 1/2 mtl, efter 1650 1 mtl

   - 1599 Sigfer Andersson
1599 - 1600 Änkan Brita
1603 - 1625 Jacob Peersson
1627 - 1647 Matts Jacobsson
1653 - 1683 Jacob Mattsson
1685 - 1709 Mårten Jacobsson
1710 - 1713 Daniel Mårtensson
1723 - 1730 Matts Johansson
1731 - 1740 måg Giösta Mattsson
1741 - 1765 Daniel Mattsson
1769 - 1798 Kimo Bruk, Mårten Danielsson och Mårten Mårtensson.

Puppen ¼ mtl

1587 	  Sigfer Peersson
1595 	  Staffan Siffersson
1600 - 1618 Staffan Sigfridsson
1623 - 1625 Anders Staffansson
1631 - 1632 Anders Staffansson. Det är troligt att hemmanet därefter uppgår i Roopar hemman.

Seiplax 1 mtl

1580 - 1610 Lars Nilsson
1613 - 1644 Matts Larsson
1645 - 1663 Simon Mattsson
1664 - 1669 Matts Simonsson
1675 - 1700 Johan Simonsson
1701 - 1708 Matts Johansson
1709 - 1712 Gustaf Johansson
1713 	  Johan Mattsson
1723 - 1740 Samuel Peersson
1741 - 1745 Hustru Lijsa
1749 - 1764 Johan Samuelsson
1765 - 1786 Johan Samuelsson och Eric Samuelsson

Keldans 1/2 mtl

1580 - 1587 Jöns Knutsson
1593 - 1595 Lars Jönsson
1599 - 1607 Sigfrid Larsson
1608 - 1616 Änkan Margareta
1619 - 1636 Hans Larsson. Därefter öde.

Mårtens 1 mtl

1580 - 1607 Erich Sigfridsson
1610 - 1643 Jöns Erichsson
1645 - 1664 Mårthen Jönsson
1669 - 1696 Erich Mårthensson
1697 - 1713 Mårthen Ersson
1723 	  Johan Mårtens
1724 - 1734 Jakob Mårtensson
1735 - 1745 Jakob Mårtensson och måg Mickel
1746 - 1749 Jacob och Johan Mårtens
1750 - 1765 Jacob Mårtens
1769 - 1774 Jacob Johansson och Mickel Carlsson
1775 - 1717 Jacob Johansson
1778 - 1789 Henrik Henriksson och Johan Mickelsson

Jacobs I 1/4 mtl, från 1642 1 mtl

1587 	  Pehr Mårthensson
1593 - 1595 Eric Pehrsson
1599 - 1610 Elin Piga
1613 - 1654 Jacob Andersson
1663 - 1695 Jacob Jacobsson
1696 - 1712 Johan Jacobsson
1713 	  Gabriel Jacobsson
1725 - 1743 Erich Jakobs
1745 - 1749 Mårten Jakobs
1750 	  Elias Jakobs
1755 	  Hindrik Jakobs
1765 - 1794 Elias Mårtensson och Mickel Mårtensson

Jacobs II 3/4 mtl

1587 - 1595 Philpphus Monzsson
1599 - 1629 Anders Philpphusson
1632 - 1641 Hindrik Andersson. Troligen blev hemmanet därefter lagt under det egentliga Jacobs. (Här kallat Jacobs I).

Etikkian 1/4 mtl

1580 - 1616 Änkan Gertru. Därefter uppgår hemmanet i Knuters.

Knuters 1/2 mtl, från 1619 5/6 mtl

1580 - 1625 Jacob Eskillsson
1629 - 1646 Knut Hansson
1647 - 1692 Knut Knutsson
1695 - 1698 Matts Knutsson
1699 - 1700 Carl Carlsson
1701 - 1713 Matts Mårtensson
1723 - 1727 Cajsa Knuters
1728 - 1745 Johan Knuters
1749 - 1772 Hans Mickelsson och Mårten Samuelsson 
1773 - 1777 Mårten Samuelsson och Johan Hindriksson
1778 - 1784 Johan Hindriksson, Daniel Danielsson och Anders Jöransson.

Daalbonde = Skogsbyggars = Skog 3/4 mtl

1580 - 1621 Jöns Knutsson
1624 - 1654 Hans Jönsson
1663 - 1676 Hans Hansson
1677 - 1695 Joseph Hansson
1696 - 1698 Matts Josephsson
1699 - 1713 Gustaf Simonsson Skogsbyggars
1723 	  Anna Skogsbyggars
1724 	  Anders Skogsbyggars
1725 	  Lijsa Skogsbyggare
1726 - 1732 Anders Skogsbyggare
1733 - 1734 Hindrik A:son Skogsbyggars
1740 - 1877 Kimo Bruks hemman

Simons 3/4 mtl

1580 - 1623 Simon Eskilsson
1625 - 1669 Matts Simonsson
1675 - 1697 Hans Hansson
1698 - 1713 Johan Hansson
1723 - 1765 Erich Johansson Simons
1769 - 1789 Johan Ersson och Jacob Ersson

Betlehem 3/4 mtl (1695-1706 1/3 mtl)

1580 - 1595 Mårthen Larsson
1599 	  Thomas Mårthensson
1610 - 1631 Lars Mårthensson
1633 - 1636 Erich Larsson
1637 - 1642 Öde
1643 	  Mårten Eersson
1651 - 1678 Wäbel Mats Jönsson
1677 - 1679 Öde
1679 - 1698 Capell. Johan Ruuth
1699 - 1700 Fältwäb.dott. Margeta Thomasdotter
1701 - 1713 Thomas Hindersson Bethlehem
1723 	  Anna Bethlehem
1724 - 1767 Johan Thomasson Bethleheim
1708 - 1800 Erich Johansson och Anders Gabrielsson

Ruths 2/3 mtl

1580 - 1595 Pehr Andersson Rutz
1599 - 1632 Lars Eriksson
1633 - 1675 Joseph Larsson
1676 - 1699 Gabriel Josephsson
1700 - 1713 mågen Anders Andersson Ruuts
1723 - 1725 Mårten Rutz
1726 - 1728 hustru Barbro Ruutz
1729 - 1765 Giösta Ruuts
1766 - 1783 Carl Gustafsson Ruuts o. Kimo Bruk

Eskils 1/2 mtl

1601 - 1619 Malin Enkia
1619 - 1654 Eskill Thomasson
1663 - 1675 Mårten Eskillsson
1676 	  Öde
1683 	  båtsman Eskilsons hustru
1688 - 1690 Jacob Mårtensson
1695 	  Åke Åkesson
1696 - 1698 Capellans Bohl, utan åbo
1699 - 1701 Capellanen Herr Johan Ruut
1702 - 1705 Herr Anders Ruuth
1706 - 1712 Herr Anders Waselius
1713 	  Öde
1724 - 1734 Herr Andreas Waselius
1735 - 1774 Herr Abraham Strömmer
1775 - 1792 Herr Johan Cuhlberg

Pensala 1/4 mtl

1695 - 1699 Erik Andersson
1700 - 1713 Clemeth Ersson
1723 - 1728 Elias Pensala
1729 - 1743 Mårten Pensar (el. Pensala)
1745 	  dottern Maria Pensar
1749 - 1769 Anders Pensala
1774 - 1778 Anders och Josef Andersson
1779 - 1783 Petter Johansson och Josef Andersson

Rausk 1/4 mtl

1695 - 1697 Jacob Sigfridsson
1698 - 1701 Gertrud Mårtensdotter
1702 - 1713 Anders Andersson Rausk
1723 - 1724 Erich Rausk
1725 - 1729 Öde
1730 - 1734 Hans Hansson Rausk
1740 	  Sigfrid Rausk
1743 - 1760 Giösta och Pähr Andersson Rausk
1761 - 1790 Pär Andersson

England 1/6 mtl, från 1725 2/6 mtl

1692 - 1713 Jacob Mårtensson England
1723 - 1724 Öde
1725 - 1745 Matts Mårtensson England
1749 - 1774 Erich Hindriksson England
1776 - 1800 Matts Ersson

Käld 1/6 mtl

1695 - 1713 Johan Jakobsson Kield
1723 - 1724 Öde. Kallas därefter Hålland och är en del av Englands hemman.

Kimo by 1575 – 1800

Förteckningen bygger främst på mantals- kvarntulls- och tiondelängder från den aktuella tiden. Jordeböckerna från samma tid har även utnyttjats ehuru dessa många gånger upptar en husbonde som redan lämnat ifrån sig hemmanet eller med döden avgått. Förteckningen gör icke anspråk på att vara fullständig. Svårigheterna har varit böndernas namnlikheter, 1592 och 1602 stora omkastningar av arealer och ordningsföljd samt 1608 total skattereform då spannlandsuppgifterna försvinner och mantal tas i bruk.

Hemmansnamn borde för våra byars del ha tagits i användning efter 1652 men för Kimos del räckte det till 1707 förrän alla hemman hade ett namn. Tidigare användes endast förnamn och sonnamn, som t.ex. Madz Jacobsson. Det finns dock vissa binamn före nämnda år, Nils Bagge (1573) och Jacob Mattsson Aura (1635) vilka sedan blev hemmansnamn. Hemmansnumror togs i bruk först 1727.

På grund av luckor i källmaterialet har husbondens tillträde och avgång icke exakt kunnat angivas. Sålunda anges blott vem som var bonde vissa år. T.ex. 1576, 1598-1607, 1608, 1610-1621 o.s.v. Ifall jordeboken upptar fadern som husbonde och tionde- eller kvarntullslängderna för samma år sonen då har sonen antecknats som ny husbonde, emedan jordebokens uppgifter ofta släpa efter.

Då ett hemman antecknats som öde betyder det vanligen att ägaren icke förmått betala skatt eller att ingen bor där. Ibland anges att grannarna brukar en del av ödesjorden eller att de slår något av ödehöet och att de har erlagt skatt härför. Uppgifter om ett hemmans åkerareal uttryckt i spannland för åren 1575 - 1607 har satts inom parentes efter hemmansnamnet och likaså huru stort mantal ett hemman hade 1608.

Kimo hemmanens ordningsföljd har varierat mycket, vissa tider har Kyras varit först i uppbördslängden men lika ofta har Svedars stått som först. Här nedan används den ordningsföljd som användes 1730, nämligen de större hemmanen först och hemman som tillkom efter nämnda år i den ordning de upptagits. År 1830 avskildes 13 hemman för att bilda Komossa by och då ändrades hemmansnumrorna totalt.

Johannes Betlehem 1976

No 1. Jakobs (15 spl, 1 mtl)

1576 	  Änkan Gertrud
1598 - 1607 Hindrik Peersson
1608 	  Hindrik Jacobsson
1610 - 1621 Hindrik Peersson
1620 - 1632 Änkan Karin
1633 - 1639 Johan Hindersson
1640 - 1675 Jacob Hindersson
1676 	  Hindrik Jacobsson
1677 - 1700 Mårten Jacobsson
1701 - 1707 mågen Mårten Johansson
1708 - 1713 Anders Mårtensson Jacobs
1723 - 1725 Anders Jacobs
1726 - 1727 Jacob Jacobs
1728 - 1770 Mårten Jacobsson Jacobs
1771 - 1775 Johan Mårtensson och måg Erik Eriksson
1776 - 1784 Johan Mårtensson och måg Jacob Johansson
1785 - 1801 Johan Mårtensson, Jacob Johansson och Henrik Pettersson.

No 2. Röuks (Röukas) (23 spl. 1 mtl)

1574 - 1564 Knut Larsson
1585 - 1586 Erik Knutsson
1588 - 1594 Matts Knutsson
1598 - 1603 Jacob Knutsson
1604 - 1607 hustrun Gertrud
1608 - 1662 Matz Jacobsson
1663 	  Änkan Brita
1664 	  Matts Hindersson
1673 - 1675 Mårten Mattsson
1676 	  Kristin Thomasdotter
1677 - 1703 mågen Gösta Mattsson
1704 - 1707 Matts Gustafsson
1708 - 1713 Johan Mattsson Röuk
1723 - 1724 Jacob Röukas
1725 	  pigan Agneta
1726 - 1732 Matts Röuk
1733 - 1734 Matts Mattsson Röuk
1739 - 1800 Kimo Bruk

No 3. Auras (12 spl. 3/4 mtl)

1574 - 1509 Bengt Larsson
1610 - 1615 Lasse Bengtsson
1616 - 1622 Bengt Larsson
1623 - 1627 Hans Olofsson
1629 - 1634 Sigfrid Finne 
1635 - 1645 Jacob Mattsson Aura
1646 - 1662 Matts Eskillsson
1663 - 1673 Lars Mårtensson
1675 - 1685 Mårten Mårtensson
1686 	  Jöran Ericsson
1688 - 1695 Jöran Clemetsson
1696 	  Jacob Marcusson
1701 - 1713 Gustaf Jacobsson Aura
1723 	  Beata Auras
1724 - 1727 Änkan Maja Auras
1728 - 1731 Johan Auras
1732 	  Herr Fredrik Thel
1733 - 1800 Kimo Bruk

No 4. Roukus (20 spl. 3/4 mtl)

1557 - 1564 Rouchus Nilsson
1571 - 1607 Thomas Rouchusson
1608 - 1610 hustru Anna
1611 - 1616 Änkan Anna
1617 - 1632 Mårthen Thomasson
1633 - 1677 Simon Larsson
1678 - 1700 Hindrik Simonsson
1701 - 1713 Mårten Hindersson
1723 	  Johan Roukus
1724 	  Hindrik Roukus
1732 - 1734 Hindrik Johansson
1739 - 1740 Hindrik Roukus och Hindrik Hindersson
1744 	  Hindrik Roukus och Änkan Anna
1749 	  Hindrik Johansson
1755 - 1755 Hindrik Mårtensson och Hindrik Johansson
1766 - 1769 Hindrik Ersson och Hindrik Johansson
1770 - 1773 Pehr Hindersson, Hindrik Ersson och Hindrik Johansson
1774 - 1777 Johan Hindriksson, Hindrik och Hans Johansson
1778 - 1783 Hindrik Ersson, Petter och Johan Hindriksson
1791 	  Pehr och Johan Hindriksson, Hindrik, Erik och Simon Ersson
1795 - 1799 Pehr Hindriksson, Anders Mattsson, Henrik, Erik och Sven Eriksson

No 5. Mattus (12 spl. 3/4 mtl)

1570 	  Nils Andersson
1571 - 1614 Morthen Nilsson
1617 - 1662 Madz Mårtensson
1664 - 1673 Thomas Madzson
1675 - 1685 Johan Thomasson
1686 - 1710 Hindrik Thomasson Mattus
1711 - 1713 Jacob Hindriksson 
1723 - 1724 Matts Mattus
1725 - 1728 Änkan Brita
1729 - 1731 Mårten Mattus
1732 - 1750 måg Pehr Johansson
1755 - 1759 måg Carl Ericsson och måg Isak Abrahamsson
1760 - 1709 Carl Ericsson
1770 - 1783 Isak Abrahamsson
1790 - 1800 Simon, Eric o. Gabriel Carlsson

No 6. Bagg (17 spl. 1/2 mtl)

1573 - 1608 Nils Jönsson Bagge
1609 - 1632 Henrik Nilsson Bagge
1633 - 1645 Matts Bagge
1646 - 1668 under Auras hemman
1673 - 1697 Anders Larsson
1699 - 1712 Erik Andersson Bagg
1713 	  Erik Baggs hustru
1725 - 1744 Jacob Bagg
1750 	  Kimo Bruk
1755 - 1760 Matts Jacobsson Bagg
1769 - 1800 måg Pehr Larsson 1/4 m. och Kimo Bruk 1/4 mtl

No 7. Joupers (25 spl. 3/4 - 3/8 mtl). Detta hemman har ofta gått under namnet Gammelgård No 7, synbarligen därav att det var den äldre delen av det år 1689 delade Joupers.

1591 - 1592 Knut Staffansson
1600 - 1642 Jacob Bengtsson
1643 - 1676 Matts Jacobsson
1677 - 1681 Isak Mattsson 
1682 - 1697 Jacob Mattsson
1699 - 1710 Påhl Johansson Jåpers
1711 - 1713 Erik Hindriksson Gammelgård
1723 	  Änkan Lisa
1724 	  Anders Gammelgård
1725 - 1755 Hindrik Hindriksson Jopers
1756 - 1762 Hindrik Hindriksson d.y. och Jacob Mickelsson
1763 - 1768 Hindrik Hindriksson d.y., Pehr Johansson och Anders Danielsson
1769 - 1770 Hindrik Hindriksson och Jöran Frögd
1771 - 1793 Pehr Johansson och Carl Andersson
1795 - 1799 Pehr Johansson och Henric Henricsson. 

No 8. Back (3/8 mtl). Hemmanet tillkom då Joupers 1689 delades i två lika stora delar.

1689 - 1697 Erich Mattsson
1698 - 1706 Öde
1707 - 1710 hör under Gammelgård No 15
1711 - 1713 Påhl Johansson
1723 - 1724 Öde
1726 - 1750 Anders Andersson Back
1754 - 1759 Erik Andersson
1760 - 1768 Anders Andersson och Erik Andersson
1770 	  Erik Andersson och Landbonden Mårten Hindersson
1774 	  Erik Andersson och Landb. Matts Hindersson
1778 	  Hendrik Hedman, Erik Andersson och Johan Gustafsson
1784 	  Hendrik Hedman, Johan Thomasson och Johan Gustafsson
1790 - 1800 Hendrik Samuelsson och Johan Thomasson

No 9. Staffans (10 spl. 1/3 mtl)

1572 - 1582 Nils Bertilsson
1590 	  Morthen Nilsson
1599 - 1662 Staffan Mongsson
1663 - 1673 Jöran Thomasson
1675 	  Staffan Jöransson
1676 	  Margaretha Mårtensdotter
1677 - 1689 Joseph Jöransson
1690 	  Änkan Karin
1695 - 1703 Joseph Töörn
1704 - 1713 Mårten Josephsson Staffans
1723 - 1729 Matts Staffans
1730 	  Änkan Sara
1731 - 1734 Simon Staffans
1739 	  modern Anna
1744 - 1755 Jöran Johansson
1768 - 1773 Erik Ersson
1714 	  Mårten och Erik Ersson
1778 - 1800 Anders Mickelsson och Mårten Ersson

No 10. Pärus (Yrjans) (13 spl. 1/3 mtl)

1573 - 1607 Eskil Hindersson
1608 - 1642 Jöran Eskilsson
1645 	  Änkan Gertru
1646 - 1653 Öde
1654 - 1662 Änkan Britha
1663 - 1673 Pehr Jöransson
1675 - 1697 Anders Pehrsson
1699 - 1713 Matts Andersson
1723 	  Anders Pärus
1724 	  Änkan Barbro Pärus
1725 - 1764 Hinrik Hindriksson Pärus
1765 - 1783 mågarna Anders Andersson och Eric Johansson
1791 	  Anders Andersson och Änkan Anna
1795 - 1799 Johan Ersson, Jonas Johansson och Abraham Johansson

No 11. Knuts (15 spl. 1/3 mtl)

   - 1574 Änkan Birgitha
1575 - 1579 Knut Bulder
1580 - 1615 Änkan Karin
1616 - 1645 Öde
1646 - 1662 Jöran Knutsson
1663 - 1675 Knuth Marcusson
1676 - 1710 Anders Knutzson
1711 - 1713 Erik Knutzson
1723 	  Änkan Anna Knuus
1724 	  Hindrik Knutas
1725 - 1734 hustru Carin
1739 - 1774 Jacob Eriksson Knutz
1775 - 1800 måg Matts Mattsson

No 12. Svedars (Norrkeskis) (10 spl. 1/3 mtl)

1575 - 1598 Poffuel Powaldsson Rasikainen
1599 - 1632 Marcus Mårtenson
1638 	  Öde
1640 - 1662 Anders Hansson
1664 - 1678 Mårten Marcusson
1680 - 1702 Simon Mårtensson
1703 - 1706 måg Johan Hindersson
1707 - 1711 Johan Svedars
1712 - 1713 Johan Norrkeskis
1723 - 1724 Maria Norrkeskis
1725 - 1734 Johan Svedars
1739 - 1800 Kimo Bruk

No 13. Mutta (4 spl. 1/4 mtl)

1587 - 1591 Pehr Savolainen
1592 	  Philpphus Pehrsson
1594 	  Öde
1598 - 1604 Pehr Mongsson
1605 - 1645 Hindrik Pehrsson
1654 - 1662 Mongs Pehrsson
1663 - 1664 Änkan Gertru
1665 - 1668 Mongs Pehrsson
1673 - 1680 Matts Carlsson
1681 - 1687 Änkan Anna
1688 - 1704 Johan Mattsson
1705 	  Valborg Sigfridsdotter
1706 - 1713 Johan Mutta 
1723 	  Pehr Mutta
1724 - 1754 Mårten Mutta
1755    Änkan Valborg
1760 	  Johan Mutta
1755 - 1800 Kimo Bruk

No 14. Kuckus (10 spl. 1/4 mtl)

1575 - 1625 Jöns Olofsson Safvolainen
1627 - 1632 Margeta Kuckus
1633 - 1562 Mårten Päärsson
1663 - 1667 Änkan Gertrud
1673 - 1701 Simon Mårtensson
1702 - 1707 måg Mickel Månsson
1708 - 1711 Matts Kuckoi
1712 - 1713 Simon Kuckoi
1723 	  Thomas Kuckoi
1724 	  Ingeborg Hansdotter Kuckoi
1725 - 1733 måg fältväbel Johan Frisk
1734 	  Carl Kuckoi
1744 	  Eric Kuckus
1750 	  Carl Mårtensson Kuckus
1755 - 1768 Anders Mattsson Kuckus
1769 	  Daniel Andersson
1770 - 1793 Daniel, Matts och Simon Andersson
1795 -   Matts och Simon Andersson, samt Jacob Mattsson

No 15. Gammelgård (1/4 mtl). Hemmanet var åren 1707 - 1710 5/8 mtl emedan Back No 8 då ingick här. Det är möjligt att detta hemman hört ihop med Sigfrids hemman under 1500-talet, flera saker tyder på detta. Skulle så ha varit är detta den äldre delen på grund av namnet.

1574 - 1588 Sigfrid Pehrsson
1590 - 1618 Staffan Sigfridsson
1619 	  Knut Sigfridsson
1620 - 1621 Eric Mattsson
1623 - 1629 Anders Staffansson
1631 - 1642 Sigfrid Ericsson
1643 - 1674 hör under Sigfrids hemman
1675 - 1676 Johan Siffersson
1677 - 1704 måg Hinrik Mattsson
1705 - 1708 Erik Hindersson
1709 - 1710 Hindrik Mattsson Gammelgård
1711 - 1713 Erik Hindersson Gammelgård
1723 	  Änkan Lisa
1726 	  Anna Gammelgård
1727 - 1774 Hindrik Eriksson
1778 - 1783 Erik och Matts Hindriksson
1791 - 1793 Erik Hindriksson och Pähr Mattsson
1799 -   Johan Eriksson och Pähr Mattsson

No 16. Kyras (Kyrbacka) (7 spl. 1/4 mtl)

1598 - 1601 Anders Mylt
1604 - 1616 Olof Mylt
1618 	  Sigfrid Påhlsson
1620 - 1662 Simon Påhlsson Kyro
1663 - 1675 Jacob Simonsson
1676 	  Matts Jacobsson
1683 - 1688 Jacob Simonsson
1689 - 1696 Matts Jacobsson
1697 - 1713 Jacob Mattsson Kyras
1723 	  Änkan Karin Kyras
1724 - 1749 Erich Simonsson 
1750 - 1770 Erich Simonsson och mågen Pehr Eriksson
1774 	  Samuel Staffansson, Simon och Isak Ersson 
1791 	  Samuel Staffansson, Simon och Jacob Ersson
1795 -   Samuel Staffansson, Simon och Isak Eriksson

No 17. Präst (1/4 mtl)

1620 - 1625 Lars Plantare
1627 - 1631 Jöran Mattsson
1632 - 1642 Öde
1643 - 1646 Änkan Karin
1649 - 1668 Kapellanen Christian Gabrielsson Wernberg
1670 - 1697 Lars Eriksson
1699 - 1711 Erik Larsson Präst
1712 - 1726 Erik Lassus
1727 - 1732 Erich Präst
1733 - 1744 Johan Ersson Präst
1746 - 1765 Johan och Erik Eriksson
1768 - 1783 Erik Johansson och Erik Eriksson Präst
1791 - 1800 Johan och Anders Eriksson Präst

No 18. Sigfrids (11 spl. 1/4 mtl)

1574 - 1612 Knut Sigfridsson
1613 	  Eric Sigfridsson
1614 - 1624 Knut Sigfridsson
1625 - 1668 Sigfrid Ericsson, (åren 1643 - 1674 är hemmanet 1 mtl emedan Gammelgård No 15 då ingår i Sigfrids)
1673 - 1685 Erik Sigfridsson
1686 - 1695 Mårten Ersson
1696 	  Johan Andersson
1697 	  Gabriel Gabrielsson
1699 - 1700 Änkan Karin
1705 	  Matts Mickelsson
1706 - 1713 Jacob Johansson Sigfrids
1723 - 1754 Jacob Sigfrids
1755 - 1760 Johan och Carl Mårtensson
1765 - 1770 Johan och Jacob Mårtensson 
1771 - 1784 Jacob Mårtensson o. Johan Jacobsson
1791 - 1809 Jacob Mårtensson, Johan och Mårten Jacobsson

No 19. Keskis (Storkeskis) (11 spl. 1/3 mtl)

1573 - 1577 Sigfrid Mongsson
1593 	  Anders Savolainen
1598 	  Anders Andersson
1610 - 1629 Anders Savolainen
1631 - 1632 Öde
1634 	  Isak Larsson
1635 - 1639 Änkan Barbro
1640 - 1642 Carl Mattsson
1644 - 1362 Carl Jacobsson
1663 - 1687 Johan Isaksson
1688 - 1695 måg Hindrik Larsson
1696 - 1705 Hindrik Hansson
1706 	  Johan Hindersson
1707 - 1710 Johan Keskis
1711 - 1713 Johan Storkeskis
1723 - 1734 Samuel Simonsson Storkeskis
1739 	  Erik Samuelsson
1744 	  Änkan Karin
1750 - 1760 Matts Samuelsson Storkeskis
1765 - 1770 under Kimo Bruk, landbonde Matts Jacobsson
1774 	  und. Kimo Bruk, landb. Hans och Jacob
1791 	  und. Kimo Bruk, landb. Anders Thomasson 
1795 	  und. Kimo Bruk, landbonde Jacob Simonsson

No 20. Sågars (Kyrboda) (1/3 mtl)

1571 	  Lasse Savolainen
1586 	  Anders Savolainen
1590 - 1608 Jacob Jacobsson
1610 - 1621 Jacob Kyröläinen
1622 - 1624 Thomas Jacobsson
1625 - 1635 Christopher Kyrolain
1636 - 1638 Clemet Bertelsson
1639 - 1653 Öde
1654 - 1668 Jöran Knutsson
1673 - 1689 Michell Simonsson
1690 - 1696 Jacob Michellsson
1697 - 1707 Simon Michellsson
1708 - 1709 Simon hindersson Sågars
1710 - 1713 Casper Eriksson Sågars
1723 	  Hindrik Sågars
1724 	  Erik Sågars
1725 - 1726 Thomas Sågars
1727 - 1731 hustru Walborg
1732 - 1733 Elias Sågars
1754 - 1800 under Kimo Bruk

No 21. Hede (1/4 mtl)

1696 - 1713 Simon Matzson
1723 - 1726 Johan Hed
1728 - 1734 Mårten Hedh
1739 	  Isak Hede
1744 	  Öde
1750 	  Anders Hedh
1755 - 1765 Kimo Bruks landbonde Matts Larsson
1769 - 1791 Kimo Bruks landb. Matts Simonsson
1795 - 1810 Kimo Bruks landb. Matts Mattsson

No 22. Agnisbäck (1/4 mtl)

1694 - 1696 Anders Larsson
1697 - 1698 Matts Andersson
1699 - 1700 Brita Jakobsdotter
1701 	  Thomas Jacobsson
1702 - 1710 Beata Jacobsdotter
1711 - 1713 Mickel Jöransson
1723 - 1725 Thomas Agnäsbsck
1726 - 1729 Johan Agnäsbäck
1730 - 1735 Jacob Agnisbäck
1739 - 1756 Anders Simonsson Agnisbäck
1760 - 1770 Simon Andersson
1774 	  Simon Andersson och Johan Simonsson
1791 - 1800 Kimo Bruks landbönder Simon Simonsson och Nils Erlandsson

No 23. Brännars (1/4 mtl)

1695 - 1710 Simon Simonsson
1711 - 1713 Simon Brännars
1723 	  Erik Brännars
1724 	  Beata Brännars
1725 - 1744 Mårten Simonsson
1750 - 1774 Simon Mårtensson
1791    Erik och Mårten Simonsson, landbönderna Josep Mickelsson och Simon Jacobsson
1795 -   Erik och Mårten Simonsson, landbönderna Joseph Mickelsson och Johan Johansson

No 24. Komossa (1/4 mtl)

1695 - 1708 Matts Mårtensson
1710 - 1711 Erick Komossa
1712 - 1713 Matts Komossa
1723 - 1734 Pähr Komåsa
1739 	  Matts Thomasson
1744 	  Erick Komåsa
1750 - 1777 Mårten Jacobsson och måg Anders Mickelsson
1778 - 1784 Mårten Jacobsson, Anders Mickelsson och Matts Hansson
1791 - 1808 Simon Mårtensson, Anders Mickelsson och Anders Grannas

No 25. Kåcki (1/3 mtl)

1760 - 1767 Johan Wikman
1768 -	  under Kimo Bruk

No 26. Kuoppakangas (1/4 mtl)

1755 	  Erik Mattsson
1760 - 1783 måg Gösta Eliasson
1791 -   Erik Gustafsson
1795 -   Erik Gustafsson och Gustaf Gustafsson

No 27. Haapaholm (5/12 mtl)

1755 - 1765 Matts Mattsson
1774 	  Mårten Mattsson
1791 - 1799 Mårtten Mattsson och Simon Mattsson

No 28. Lillbacka (7/24 mtl)

1774 	  Matts Mårtensson
1784 -   Matts Mårtensson och Johan Henriksson
1791 -   Pehr Holmlund och Erik Johansson
1795 	  Matts Fogell och Erik Josepsson
1799 	  Simon Simonsson och Henric Henricsson

Litteratur

Släktböcker

bemärkta släkter

Släktföreningar

Oravais hembygdsförening