Domböcker

Domboksdatabaser Savo (= Savolax), Läntinen Suomi (= Västra Finland), Käkisalmen lääni (=Kexholm län) är personbaserade sökmotorer till häradsrätternas protokoll under Svenska tiden. Du kan söka individerna med deras titel/yrke, förnamn, efternamn (också den normaliserade formen), hemby eller anmärkning.

Sökmotorn är tillgänglig för alla, men sökresultaternas bildlänkar öppnas till FSHFs medlemmar. Databaserna om Savolax och Västra Finland kompletteras fortfarande, och sökresultatet omfattar inte det hela digitaliserade materialet.

Savolax och Kexholms läns databaser är gjorda av Varkauden Seudun Sukututkijat.

RAHAD är en samling av svårt nåbara och inte så välkända domböcker från 1600- och 1700-talet mestadels från Tavastland, Birkaland och Satakunda. Materialet är digitaliserat av Tammerfors universitet i samarbete med Jalmari Finnen Säätiö .

Savolax domboksdatabas
Västra Finland domboksdatabas
Kexholms län domboksdatabas
RAHAD