Länsräkenskaperna och annat material


Förutom kyrkoböckerna i FSHFs bilddatabasen finns det en rad andra för släktforskare användbara källserier, vilka beskrivs kortfattat nedan. Materialet är tillgängligt till medlemmar.

Länsräkenskaperna (1635­-1808)

Länsräkenskaperna omfattar många olika serier som är intressanta för forskare. Till exempel mantalslängder, som utabetades årligen redan på 1630­-talet och har mestadels befolkningen från 15 till 63 år, är till stor hjälp. Länsräkenskaperna är i databasen enligt läner, då kyrkoböckerna är enligt församlingen.

Fogderäkenskaperna (ca 1540­-1634)

Fogderäkenskaperna omfattar kronans räkenskapsuppgifter från slutet av 1530-­talet fram till 1634. Materialet anordnas enligt fögderierna och den omfattar t.ex. jordeböcker, tiondelängder och saköreslängder. I FSHFs bilddatabas finns det räkenskaper om några fögderier.

Militära handlingar

I FSHFs bilddatabas finns det material om regementer och kompanier, särskilt generalmönster­ och rekryteringsrullor, meritförteckningar samt lönelistor. Materialet är främst från början av 1720­-talet fram till 1809, men delar av 1600-­talets material har också digitaliserats.

Diverse

Till Diverse samlas material som intresserar forskare, t.ex. privata arkiv, dagböcker och genealogiska samlingar. Om du har digital material i din ägo som du vill att andra släktforskare skall avnjuta och som skulle vara möjligt att ansluta till vår sida, eller om du vill digitalisera sådant material, kontakta föreningen: info (at) sukuhistoria.fi. Vi välkomnar också tips för digitaliseringsideer.